เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ตัว Driver Loader นี้จำเป็นต้องใช้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมแอพพลิเคชันก่อนที่จะทำการติดตั้ง ตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์ที่ Sony จัดมาให้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Apple ที่ทำงานด้วย MAC OS X ver. 10.10 

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Driver Loader for MAC OS X ver. 10.10

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1

ขนาดของไฟล์

  • 1.0MB

วันที่ออก

  • 2014-12-11

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • OS X

ติดตั้ง

รายละเอียด

ถ้าหากท่านใช้ Mac OS X เวอร์ชัน 10.10, ให้เปิดการทำงานของ DriverLoader, ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันสำหรับเตรียมพร้อม, จำเป็นต้องมีก่อนที่จะทำการอัพเดตซอฟต์แวร์.

1. ดาวน์โหลด Driver Loader DL100_1411a.dmg.
2. ดับเบิลคลิกที่ DL100_1411a.dmg เพื่อเริ่มการทำงานของ Driver Loader.
3. DL100_1411a.dmg จะถูกขยายตัวออกมา.
4. ดับเบิลคลิกที่ Driver Loader.
5. เพื่อทำการโหลดส่วนขยายของแกนระบบ, จะมีข้อความแจ้งให้ท่านอนุญาตให้แอพพลิเคชันนี้ทำการเปลี่ยนแปลงได้. ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้งานแอดมินเข้าไป.
6. ทำต่อในขั้นตอนของ Start Firmware Updater.