รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • DSC-HX5V

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา

โซนี่ได้ใส่ใจในเรื่องคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้จึงขอมอบการอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับกล้อง DSC-HX5V

กรุณาอ่านรายละเอียดทั้งหมดที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ และทำตามกระบวนการดาวน์โหลดอย่างถี่ถ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้

การปรับปรุงภายหลังการอัพเดต

 • อัพเดตของเฟิร์มแวร์นี้จะแก้ปัญหาที่อยู่ภายใต้สภาวะบางอย่าง การปรับตั้งนาฬิกาของ DSC-HX5V อาจจะถูกรีเซ็ตเมื่อมีการรับข้อมูลวันที่ของ GPS

วิธีการตรวจสอบชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่อง

หมายเลขรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องของกล้องนี้อยู่บนแถบสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ด้านล่างของตัวกล้องนี้
 

 หมายเลขประจำเครื่องที่อยู่ในข่าย

เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ที่อยู่ในข่าย

 • DSC-HX5V ที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 01

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

 1. กดที่ปุ่ม Play Back บนตัวกล้อง ในขณะที่คีย์ซูมไปทางด้าน T 
 2. กดที่ปุ่ม MENU บนตัวกล้อง
 3. เลือกที่ Setup บนตัวกล้อง
 4. Main Setting จะแสดงขึ้นมาบนตัวกล้อง ให้ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์


  ถ้าเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์เป็น 02 หรือใหม่กว่า การอัพเดตนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำอีก

  ถ้าเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์เป็น 01 ให้ดำเนินการกับการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ดังด้านล่าง

ข้อกำหนดของระบบ

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

 • Macintosh OS X เวอร์ชั่น 10.5 หรือ 10.6
  หมายเหตุ: ไม่รองรับ 64-bit kernel

ข้อกำหนดอื่น ๆ

 • CPU: Intel processor
  พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ : 200MB หรือมากกว่า
 • RAM: 256MB หรือมากกว่า
 • พอร์ต USB
  * ให้ทำการปิดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้

รายการอื่น ๆ

 • สาย USB ที่จัดมาให้กับกล้องนี้ (เมื่อใช้ชุดแบตเตอรี่แพ็ค)
 • แหล่งจ่ายกำลังไฟสำหรับกล้อง

  แบตเตอรี่แพ็คแบบชาร์จไฟใหม่ได้ NP-BG1 หรือ NP-FG1 หรือ AC adaptor AC-LS5A (มีแยกจำหน่ายต่างหาก) และสาย VMC-MD2 (มีแยกจำหน่ายต่างหาก)

  หมายเหตุ: การอัพเกรดนี้สามารถจะทำได้เฉพาะเมื่อระดับของแบตเตอรี่เท่ากับ (สามขีด) หรือมากกว่า เราแนะนำให้ท่านใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการชาร์จไฟมาจนเต็ม หรือตัว AC adaptor AC-LS5A (มีแยกจำหน่ายต่างหาก) และสาย VMC-MD2 (มีแยกจำหน่ายต่างหาก)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_DSCHX5V2.dmg

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 2

ขนาดของไฟล์

 • 27.02MB

วันที่ออก

 • 2011-08-15

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Mac OS

ติดตั้ง

รายละเอียด

ข้อสำคัญ:

 • เมื่อดำเนินการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ ให้ใช้แต่ชุดแพ็คของแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ ที่ได้รับการชาร์จไฟไว้จนเต็มแล้วรุ่น NP-BG1 หรือ NP-FG1 หรือตัว AC adaptor AC-LS5A (แยกจำหน่ายต่างหาก)
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่หรือตัว AC adaptor ออกในระหว่างการอัพเดตนี้ ไม่เช่นนั้นกล้องนั้นอาจจะไม่สามารถใช้งานต่อไปได้เนื่องจากการขาดหายโดยฉับพลันของแหล่งจ่ายกำลังงาน

เริ่มการทำงานของตัว Firmware Updater

 1. ตรวจสอบโหมดการเชื่อมต่อของ USB

  เลือกที่ Menu → Setup → USB Connection บนตัวกล้อง และตรวจสอบว่า Mass Storage ได้รับการเลือกไว้แล้ว

  หมายเหตุ: ถ้าโหมดอื่นที่นอกเหนือจาก Mass Storage ถูกเลือกไว้ ให้เลือกไปที่ Mass Storage 


  ห้ามทำการต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์จนกว่าจะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้น
 2. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Update_DSCHX5V2.dmg เพื่อเริ่มทำการติดตั้ง
  หมายเหตุ: ห้ามทำการต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์จนกว่าจะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้น
 3. บนหน้าเดสทอป ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของ Update_DSCHX5V2 
 4. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของ "Firmware Updater"
 5. ที่หน้าจอพร็อมพ์รหัสผ่าน ให้ใส่ชื่อและรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นแอดมิน แล้วคลิกที่ OK

 6. เมื่อหน้าจอต่อไปนี้แสดงขึ้นมา ให้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้
  หมายเหตุ: เมื่อกล้องได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอ LCD ของกล้องนั้นจะปิดไป
 7. ที่หน้าต่างของ "Firmware Updater" ให้คลิกที่ Next
 8. เมื่อตัวอัพเดตทำการรองรับการเชื่อมต่อของกล้องได้แล้ว จะมีหน้าจอต่อไปนี้แสดงขึ้นมา และที่หน้าจอของกล้องจะแสดงข้อความ "Follow computer instructions."        คำเตือน!!: ห้ามปิดเพาเวอร์ของกล้องหรือปลดสาย USB ออกจนกว่ากระบวนการอัพเดตจะเสร็จสมบูรณ์

  รูปที่ 7a ปรากฎขึ้นมาในตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์

  รูปที่ 7b ปรากฎในหน้าจอ LCD ของกล้อง


 9. ที่หน้าต่างของ "Firmware Updater" ให้คลิกที่ Next
 10. เมื่อมีหน้าจอต่อไปนี้แสดงขึ้นมา ให้ตรวจสอบหมายเลขเวอร์ชั่นที่อยู่ที่ด้านล่างซ้าย

  รูปที่ 11: ถ้า "Current version:" เป็น "Ver.1" ให้คลิกที่ Next
  หมายเหตุ: ถ้า "Current version:" เป็น "Ver.2" การอัพเดตนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำอีก ให้คลิกที่ Finish ลากและวางไอคอนของการ์ดหน่วยความจำหรือไดร์ฟไปที่ ไอคอนของ “Trash” เพื่อหยุดการเชื่อมต่อของ USB อย่างปลอดภัย
  แล้วจึงทำการปลดสาย USB ออก
 11. หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงออกมา
  จะมีข้อความของ "Initialize this camera to update firmware" แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ LCD ของกล้อง


  กดตรงกลางของวงล้อควบคุมเพื่อเลือก OK

  ข้อสำคัญ: ห้ามทำการปลดการเชื่อมต่อสาย USB จากตัวกล้องหรือตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
  หมายเหตุ: หน้าจอจะปิดไปเมื่อกดตรงกลางของวงล้อควบคุม
 12. ภายหลังการรีเซต การเชื่อมต่อของกล้องนั้นจะได้รับการตรวจสอบ และจะมีหน้าจอดัง รูปที่ 12 ปรากฎขึ้นมา

  รูปที่ 12

 13. คลิกที่ Run เพื่อเริ่มต้นการอัพเดต แถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฎขึ้นมาในระหว่างการอัพเดต

  หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องนั้นหรือตัดการเชื่อมต่อของสาย USB ในระหว่างการอัพเดต
 14. เมื่อการอัพเดตเสร็จสิ้น หน้าจอดังรูปที่ 14 จะปรากฎขึ้นมาให้คลิกที่ Finish และปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ออก

  รูปที่ 14

 15. ปิดกล้องนั้น ถอดเอาชุดแพ็คของแบตเตอรี่หรือตัว AC adaptor ออก
 16. ใส่ชุดแบตเตอรี่แพ็คหรือตัว AC adapter เข้าไปใหม่ และเปิดเพาเวอร์ของกล้องนั้นขึ้นมาใหม่ อีกครั้ง

ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

 1. กดที่ปุ่ม Play Back บนตัวกล้องในขณะที่ดันคีย์ซูมไปทางด้าน T 

 2. กดที่ปุ่ม MENU บนตัวกล้องนั้น

 3. เลือก Setup บนตัวกล้อง
 4. Main Setting จะแสดงขึ้นมาบนกล้อง
  เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จะแสดงขึ้นมา ถ้าการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ จะแสดงเป็นเวอร์ชั่นของ 02 


หมายเหตุ:

 • ถ้ากระบวนการอัพเดตไม่สำเร็จ หรือกล้องไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้ ให้ติดต่อปรึกษากับศูนย์บริการของ Sony ที่ได้รับการแต่งตั้ง ในพื้นที่ของท่าน