รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • DSC-HX20V

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา
โซนี่ขอมอบอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล Cyber-Shot™ DSC-HX20V

อัพเดตนี้จะแก้ปัญหา ที่การแสดงทิศทางบนหน้าจอในระหว่างการถ่ายและข้อมูลทิศทางที่บันทึกไว้ในข้อมูลของภาพมีการเลื่อนไป 90 องศา เมื่อเทียบกับทิศทางที่ถูกต้อง

วิธีการจำแนกผลิตภัณฑ์เป้าหมาย
กรุณาตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องกล้องของท่านว่าอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่

 • 3500101~3514600
 • 3517851~3533400
 • 3536201~3566770 
 • 4450001~4543600
 • 5248751~5251150
 • 5254151~5276000
 • 5280401~5285350
 • 5287751~5296500
 • 5298951~5321500

หมายเหตุ: อาจจะมีบางกรณีที่อัพเดตนี้ใช้ด้วยกันไม่ได้ แม้ว่า หมายเลขประจำเครื่องจะอยู่ในกลุ่มของหมายเลขข้างต้น

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

ระบบปฏิบัติการที่ใช้ด้วยกันได้

 • Windows XP* SP
 • Windows Vista** SP2
 • Windows 7 SP1

หมายเหตุ:
*   ไม่รองรับ 64-bit และ Starter editions 

ฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์

 • พื้นที่ในฮาร์ดดิสก์: 200MB หรือมากกว่า
 • RAM: 512MB หรือมากกว่า

สิ่งต่าง ๆ ที่จะต้องจัดเตรียม

 • แบตเตอรี่แพคที่ชาร์จไฟใหม่ได้ NP-BG1 (จัดมาให้) ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม
 • สาย Micro USB  (จัดมาให้)

หมายเหตุที่สำคัญก่อนที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์:

 • กรุณาปิดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นอื่นทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้
 • ระหว่างที่ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ ให้ใช้แต่แบตเตอรี่แพคที่ชาร์จไฟใหม่ได้ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็มแล้ว รุ่น NP-BG1
 • เพื่อทำการปิด USB Power Supply ให้เลือกที่ MENU → Settings → Main Settings  → USB Power Supply บนตัวกล้องและตั้งไปที่ Off
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่ออกในระหว่างการอัพเดตนี้; ไม่เช่นนั้น  กล้องนี้อาจจะไม่ทำงาน เนื่องจาก การปิดไปอย่างกะทันหันของเพาเวอร์
 • ให้ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า
 • ภายหลังการอัพเดตเสร็จสิ้น กล้องจะกลับไปยังค่าการปรับตั้งเริ่มต้นต่าง ๆ จากโรงงาน (แต่ข้อมูลภาพในหน่วยความจำภายในจะไม่ถูกลบออกไป)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_DSCHX20VV101.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.01

ขนาดของไฟล์

 • 68.0MB

วันที่ออก

 • 2012-09-13

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนที่ 1: การดาวน์โหลดอัพเดตเฟิร์มแวร์

 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นตัวอัพเดตชื่อ Update_DSCHX20VV101.exe. การใช้งานไฟล์ที่ปรับนี้ เป็นไปตาม ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ DSC-HX20V
 2. (แนะนำ) ให้เก็บบันทึกไฟล์นี้ไว้ที่หน้าเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน 

ขั้นตอนที่ 2: เริ่มการทำงานของอัพเดตเฟิร์มแวร์

 1. ให้ปิดโปรแกรมต่าง ๆ ทั้งหมดที่กำลังทำงานอยูในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 2. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ดาวน์โหลด Update_DSCHX20VV101.exe เพื่อเริ่มทำงาน Firmware Updater (รูปที่ 1)

  รูปที่ 1

 3. ตามคำแนะนำในหน้าต่างของ Firmware Updater ให้เลือกที่ MENU → Settings → Main Settings → USB Connect Setting บนตัวกล้อง และตรวจสอบว่า Mass Storage มีการเลือกไว้หรือไม่
  ถ้าหากมีการเลือกไว้เป็นโหมดอื่นที่นอกเหนือจาก Mass Storage ให้เลือกไปที่ Mass Storage (รูปที่ 2)


  รูปที่ 2

 4. ก่อนที่จะทำต่อในขั้นตอนต่อไป ให้ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อน ถ้าหากท่านยังไม่ได้ทำเช่นนั้น

 5. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้
  หมายเหตุ: USB Mode จะปรากฎในหน้าจอ LCD มอนิเตอร์ของกล้อง

 6. ตรวจสอบว่า ไอคอน Safely Remove Hardware ปรากฎบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

 7. ภายหลังการตรวจสอบข้างต้น ให้คลิกที่ Next ในหน้าต่างของ Firmware Updater รูปที่ 3 จะปรากฎในหน้าต่างของ Firmware Updater และรูปที่ 4 จะปรากฎในหน้าจอ LCD ของกล้อง
  หมายเหตุ: ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป ห้ามทำการปิดกล้องจนกว่าการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะเสร็จสิ้น


  รูปที่ 3

  รูปที่ 4

 8. หลังจากตรวจสอบหน้าจอในรูปที่ 3 และ 4 แล้ว ให้คลิกที่ Next เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชั่นหลังจากที่ทำการอัพเดตจะแสดงในส่วนล่างซ้ายของหน้าจอ (รูปที่ 5)

 9. หลังการตรวจสอบ Current Version เป็น Ver.1.00 ให้คลิกที่ Next
  ถ้าเวอร์ชั่นปัจจุบันเป็น Ver.1.01  การอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก ตามข้อความนั้น ให้ยุติการเชื่อมต่อของ USB และคลิกที่ Finish ปิดกล้องไป  ถอดชุดแพคของแบตเตอรี่ออก ใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่ และเปิดกล้องขึ้นมาใหม่


  รูปที่ 5

 10. คลิกที่ไอคอน Safely Remove Hardware ที่มุมล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์ และหยุดการเชื่อมต่อ USB ตาม รูปที่ 6
  หมายเหตุ: ให้เชื่อมต่อสาย USB ไว้ แม้จะหยุดการเชื่อมต่อสาย USB ตามข้างต้น


  รูปที่ 6

 11. กดที่ตรงกลางของ Control wheel เพื่อทำการรีเซ็ตกล้อง
  หมายเหตุ: หน้าจอจะปิดไป เมื่อกดที่ตรงกลางของ Control wheel ให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป (รูปที่ 7)


  รูปที่ 7

 12. คลิกที่ Next ในหน้าต่างของ Firmware Updater (รูปที่ 8)


  รูปที่ 8

 13. หลังการรีเซ็ต จะมีการตรวจสอบการเชื่อมต่อใหม่ของกล้อง และหน้าจอดังรูปที่ 9 จะปรากฎขึ้นมา

 14. คลิกที่ Run เพื่อเริ่มต้นการอัพเดต แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงขึ้นมาในระหว่างการอัพเดต  (ประมาณ 5 นาที)
  หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ในระหว่างการอัพเดต


  รูปที่ 9

 15. เมื่อการอัพเดตเสร็จสิ้น หน้าจอดังรูปที่ 10 จะแสดงออกมา  ให้คลิกที่ Finish และปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ออก


  รูปที่ 10

 16. ปิดกล้อง ถอดเอาแบตเตอรี่ออก แล้วใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่ แล้วเปิดกล้องขึ้นมาใหม่

 17. ทำการเซ็ตอัพการเตรียมพร้อมใช้งาน (ภาษา, วันที่ & เวลา, ฯลฯ)


ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์กล้องว่า เป็น Ver.1.01

 1. เลือกที่ MENU → Settings → Main Settings → Version บนกล้องของท่าน
 2. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จะแสดงดังรูปด้านล่าง