รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • DSC-RX10

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา.
โซนี่ขอมอบการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล  (DSC-RX10).

การปรับปรุง:

 • เปิดให้สามารถทำการถ่ายภาพยนตร์ในแบบ 60p/30p/24p/120p ในฟอร์แมทของ XAVC-S ที่รองรับบิตเร็ตแบบสูงได้.

สำหรับรุ่น NTSC* : (1920×1080) 60p/30p/24p (50Mbps), (1280×720) 120p (54Mbps)
สำหรับรุ่น PAL: (1920×1080) 50p/25p (50Mbps), (1280×720) 100p (50Mbps), (1920×1080) 60p/30p/24p (50Mbps), (1280×720) 120p (50Mbps)

*เมื่อทำการถ่ายภาพยนตร์ในฟอร์แมท XAVC S, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การ์ด SDXC ที่ใช้นั้นเป็นแบบ Class 10 หรือที่เร็วกว่า.

วิธีการตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

 1. เลือกไปที่ Menu > Setup (6) > Version ในตัวกล้อง.
 2. เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์จะแสดงออกมา.
 3. ถ้าเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ของท่านเป็น 2.00, การอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก. 

การจัดเตรียมสำหรับอัพเดตเฟิร์มแวร์

ความต้องการของระบบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการ

 • MAC OS X v10.6 - 10.9

ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ

 • CPU Intel Processor (ไม่รองรับ Core Solo และ Core Duo processors)
 • Hard disk space: 200MB หรือมากกว่า
 • RAM: 512MB หรือมากกว่า
  * กรุณาทำการปิดซอฟต์แวร์ของแอพพลิเคชันอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้.

รายการอื่น ๆ

 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้อง
  หมายเหตุ: การทำงานของการอัพเดตจะไม่มีการรับรองกับการใช้สาย USB อันอื่น.
 • แหล่งจ่ายกำลังงานสำหรับกล้อง
  ชุดแบตเตอรี่แพ็คแบบชาร์จไฟเข้าไปใหม่ได้ รุ่น NP-FW50.
  หมายเหตุ: การอัพเกรดนี้สามารถจะทำได้เฉพาะเมื่อระดับของแบตเตอรี่ที่คงเหลืออยู่เท่ากับ (สามขีด) หรือมากกว่า เราขอแนะนำให้ท่านใช้แต่แบตเตอรีที่ชาร์จไฟไว้จนเต็มแล้ว.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_DSCRX10V200.dmg

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 2.00

ขนาดของไฟล์

 • 122.94MB

วันที่ออก

 • 2014-09-03

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Mac OS
 • OS X

ดาวน์โหลด

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • เมื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์นี้, กรุณาใช้แต่ชุดแบตเตอรี่แพ็คแบบชาร์จไฟเข้าไปใหม่ได้ รุ่น NP-FW50.
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่ออกในระหว่างการอัพเดตนี้; ไม่เช่นนั้น, กล้องนั้นอาจจะไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ เนื่องจากการดับอย่างกระทันหันไปของกำลังงาน.
 • ให้ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  (แนะนำ) ให้เก็บบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ไว้หน้าเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 2. เริ่มการอัพเดตเฟิร์มแวร์
  1. ดับเบิลคลิกที่ Update_DSCRX10V200.dmg เพื่อเริ่มต้นการอัพเดตเฟิร์มแวร์.
   ห้ามทำการเชื่อมต่อกล้องเข้าไปในตอนนี้.
  2. Update_DSCRX10V200.dmg จะถูกขยายออกมา.
  3. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของ Firmware Updater.
  4. เพื่อทำการโหลด kernel extension, จะมีข้อความแจ้งเตือนให้ท่านอนุญาตให้แอพพลิเคชันนี้ทำการเปลี่ยนแปลงได้. ให้พิมพ์รหัสผ่านที่เป็นของบัญชีผู้ใช้ที่เป็นของแอดมินเข้าไป.
    
  5. Firmware Updater จะเริ่มทำงาน.
 3. ตรวจเช็คโหมดการเชื่อมต่อของ USB
  1. เปิดกล้องขึ้นมา.
  2. เลือกที่ Menu > Setup (3) > USB Connection
  3. เลือกที่ Mass Storage

 4. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.
  1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้.
   หมายเหตุ: เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์, หน้าจอของกล้อง LCD จะปิด. โปรดดำเนินการขั้นตอนต่อไป.
  2. ภายหลังการตรวจสอบข้างต้น, คลิกที่ Next ใน Firmware Updater.
   หน้าจอด้านล่างนี้จะแสดงขึ้นมาใน Firmware Updater.


   หน้าจอ LCD ของกล้อง   หมายเหตุ: จากขั้นตอนนี้เป็นต้นไป, ห้ามทำการปิดกล้องจนกว่าการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะเสร็จสิ้น.
 5. ตรวจเช็คดูว่า การอัพเดตนี้จำเป็นต้องทำหรือไม่
  1. ภายหลังการการตรวจสอบหน้าจอนั้นแล้ว, ให้คลิกที่ Next.
   เวอร์ชันปัจจุบันและเวอร์ชันภายหลังการอัพเกรดจะปรากฎขึ้นมาที่ส่วนล่างซ้ายของหน้าจอ.
  2. ภายหลังการตรวจสอบ Current version คือ Ver. 1.00, คลิกที่ Next.

   หมายเหตุ: ถ้า Current version เป็น Ver. 2.00, การอัพเกรดนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก. ตามข้อความในนั้น, ให้หยุดการเชื่อมต่อของ USB และคลิกที่ Finish. ปิดกล้อง, ถอดชุดแพ็คของแบตเตอรี่ออก, จากนั้นให้เปิดกล้องขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง.
 6. ทำการรีเซ็ตกล้องนั้น
  1. หน้าจอด้านล่างจะปรากฎขึ้นมา.
    
  2. กดตรงกลางของวงล้อควบคุม เพื่อดำเนินการ.
   หมายเหตุ: หน้าจอจะปิดลงไป เมื่อกดตรงกลางของวงล้อควบคุม. กรุณาดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.
  3. คลิกที่ Next บน Firmware Updater.
 7. เริ่มต้นการอัพเดต
  1. ภายหลังการรีเซ็ต, การเชื่อมต่อใหม่ของกล้องจะได้รับการตรวจสอบ, และหน้าจอด้านล่างจะปรากฎขึ้นมา.

  2. คลิกที่ Run เพื่อเริ่มต้นการอัพเกรด. แถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฎขึ้นมาในระหว่างการอัพเกรด (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที).

   หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ออกในระหว่างการอัพเกรด.
 8. ทำการอัพเดตให้เสร็จสิ้น
  เมื่อการอัพเกรดเสร็จสิ้น, กล้องจะทำการรีสตาร์ทอัตโนมัติ. "Recovering data. Please wait... " อาจจะใช้เวลา 2-3 นาที สำหรับการรีสตาร์ทของกล้อง. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล้องได้มีการเปิดไว้แล้ว และ รอจนกระทั่งหน้าจอ LCD แสดงขึ้นมาอีกครั้ง. คลิกที่ Finish เมื่อหน้าจอ LCD ปรากฎขึ้นมาและปลดสาย USB ออก.
 9. ตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์
  ทำตามคำสั่งเหล่านี้เพื่อทำการตรวจสอบว่า เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์นั้น คือ Ver. 2.00.
  1. กด Menu > Setup (6) > Version บนตัวกล้อง.
  2. เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์จะแสดงออกมา คือ Ver. 2.00.

 10. เริ่มต้นใหม่ที่กล้อง.
  1. เลือกที่ Menu > Setup (6) > Setting Reset > Initialize > OK บนตัวกล้อง
  2. คลิก OK.หมายเหตุ: หลังจากที่เริ่มใหม่กล้องจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ, ถ้ากล้องไม่สามารถบันทึก XAVC S. ในกรณีนี้, แนะนำให้ถอดแบตเตอรี่ออก, และดำเนินการขั้นตอนใหม่อีกครั้ง.