รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • DSC-WX220

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา.
โซนี่ขอมอบการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล (DSC-WX220).

การปรับปรุง:

 • การอัพเดตนี้จะทำให้สามารถถ่ายภาพจากระยะไกล โดยใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้.

  *แอพพลิเคชั่น "Smart Remote Control (built-in version)" ของ "PlayMemories Camera Apps" ที่มีติดตั้งมาใน DSC-HX400V/DSC-HX60V จะรองรับเฉพาะการถ่ายภาพนิ่งเท่านั้น. ส่วนการถ่ายภาพยนตร์, จำเป็นต้องทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง ตัว "Smart Remote Control V3.01" ของ "PlayMemories Camera Apps" เข้าไปเพิ่มใหม่, โดยมีแผนจะออกมาให้ในปลายเดือนกันยายน เพิ่มเติมจากการอัพเดตนี้.
 • ปรับปรุงการทำงานด้านอื่น ๆ

วิธีการตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

 1. เลือกที่ Menu > Setup (6) > Version ในตัวกล้อง.
 2. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จะแสดงออกมา.
 3. ถ้าเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ของท่านเป็น 2.00, การอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก. การจัดเตรียมสำหรับอัพเดตเฟิร์มแวร์

ความต้องการของระบบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการ

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7 SP1

ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ

 • Hard disk space: 200MB หรือมากกว่า
 • RAM: 512MB หรือมากกว่า
  * กรุณาทำการปิดซอฟต์แวร์ของแอพพลิเคชันอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้.

รายการอื่น ๆ

 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้อง
  หมายเหตุ: การทำงานของการอัพเดตจะไม่มีการรับรองกับการใช้สาย USB อันอื่น.
 • แหล่งจ่ายกำลังงานสำหรับกล้อง
  ชุดแบตเตอรี่แพ็คแบบชาร์จไฟเข้าไปใหม่ได้ รุ่น NP-BN.
  หมายเหตุ: การอัพเกรดนี้สามารถจะทำได้เฉพาะเมื่อระดับของแบตเตอรี่ที่คงเหลืออยู่เท่ากับ  (สามขีด) หรือมากกว่า เราขอแนะนำให้ท่านใช้แต่แบตเตอรีที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_DSCWX220V200.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 2.00

ขนาดของไฟล์

 • 119.06MB

วันที่ออก

 • 2017-05-19

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 10
 • Windows 7
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

ดาวน์โหลด

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • เมื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์นี้, กรุณาใช้แต่ชุดแบตเตอรี่แพ็คแบบชาร์จไฟเข้าไปใหม่ได้ รุ่น NP-BN.
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่ออกในระหว่างการอัพเดตนี้; ไม่เช่นนั้น, กล้องนั้นอาจจะไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ เนื่องจากการดับอย่างกระทันหันไปของกำลังงาน.
 • ให้ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. เริ่มการทำงานของ Firmware Updater
  ทำการดาวน์โหลดไฟล์เข้าไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน. (คำแนะนำ) กรุณาทำการเก็บบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาไว้ที่หน้าเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

  สำหรับท่านที่ใช้ Windows 8/Windows 8.1 users:
  ในสภาวะที่เป็นการปรับตั้งเริ่มต้นของ Internet Explorer, ไฟล์สำหรับอัพเดตนี้จะได้รับการเก็บบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Downloads. คลิกที่ไทล์ Desktop จากหน้าจอ Start และหาไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ในโฟลเดอร์ Downloads โดยการใช้ Explorer.
 2. ปิดโปรแกรมต่าง ๆ ทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  ดับเบิลคลิกที่ Update_DSCWX220V200.exe เพื่อเริ่มการทำงานของ Firmware Updater.

 3. ตรวจเช็คโหมดการเชื่อมต่อของ USB 
  1. เปิดกล้องขึ้นมา.
  2. เลือกที่ Menu > Setup (3) > USB Connection
  3. เลือกที่ Mass Storage

 4. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.
 5. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้.
  หมายเหตุ: เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์, หน้าจอของกล้อง LCD จะปิด. โปรดดำเนินการขั้นตอนต่อไป.

  ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถหากล้องพบ จะมีข้อความ "Could not find the camera for this update." แสดงขึ้นมาบนหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์. ให้ลองดังต่อไปนี้ถ้าหากเรื่องนี้เกิดขึ้น.
  - ปลดสาย USB ออกแล้วทำการเชื่อมต่อเข้าไปอีกครั้ง.
  - ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมีขั้วต่อ USB หลายอัน, ให้ลองกับขั้วต่ออันอื่นดู. (เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอาจจะมีขั้วต่อ USB บางอันอยู่ด้านหลังด้วย.)
 6. ตรวจสอบว่า แสดงอยู่ในถาดงานที่อยู่มุมล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์.
 7. ภายหลังการตรวจสอบข้างต้นแล้ว, ให้คลิกที่ Next ใน Firmware Updater.
  หน้าจอด้านล่างจะแสดงขึ้นมาใน Firmware Updater.


  หน้าจอ LCD ของกล้อง  หมายเหตุ: จากขั้นตอนนี้เป็นต้นไป, ห้ามทำการปิดกล้องจนกว่าการอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะเสร็จสิ้น.
 8. ตรวจเช็คว่า จำเป็นต้องทำการอัพเดตนี้หรือไม่
  1. ภายหลังการตรวจสอบหน้าจอตามขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น, ให้คลิกที่ Next.
   Tเวอร์ชันปัจจุบันและเวอร์ชันหลังการอัพเกรดจะแสดงขึ้นที่ส่วนล่างซ้ายของหน้าจอ.

   ต้องทำการอัพเกรด
   ถ้าหน้าจอด้านล่างแสดงขึ้นมา, การอัพเกรดนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก. ตามข้อความนั้น, ให้หยุดการเชื่อมต่อของ USB และคลิกที่ Finish. ทำการปิดกล้อง, ถอดชุดแพ็คของแบตเตอรี่ออก, ใส่ชุดแพ็คของแบตเตอรี่กลับเข้าไปใหม่, และทำการเปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.


   ไม่จำเป็นต้องทำการอัพเกรด

  2. ภายหลังการตรวจสอบว่า Current version คือ Ver. 1.00, คลิกที่ Next.
 9. ทำการรีเซ็ตตัวกล้อง
  1. คลิกที่  ที่อยู่บนถาดงานที่อยู่บริเวณมุมล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อหยุดการเชื่อมต่อของ USB.

   หมายเหตุ:
   - กรุณาคงการเชื่อมต่อของสาย USB เอาไว้ แม้ว่า จะได้ทำการหยุดการเชื่อมต่อของ USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์ตามการดำเนินการข้างต้นไป.

  2. กดตรงกลางของวงล้อควบคุมเพื่อดำเนินการต่อ.

   หมายเหตุ: Tหน้าจอจะปิดลงไปเมื่อกดตรงกลางของวงล้อควบคุมเพื่อดำเนินการต่อ. กรุณาดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.
  3. คลิกที่ Next ใน Firmware Updater.

 10. เริ่มต้นการอัพเดต
  1. หลังจากการรีเซ็ต, การเชื่อมต่อใหม่ของกล้องจะได้รับการตรวจสอบ, และหน้าจอด้านล่างจะปรากฎขึ้นมา.
  2. คลิกที่ Run เพื่อทำการอัพเกรด. แถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฎขึ้นมาในระหว่างการอัพเกรด (ประมาณ 15 นาที).   หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ในระหว่างการอัพเกรดนี้.
 11. ทำการอัพเดตให้เสร็จสิ้น
  เมื่อการอัพเกรดเสร็จสิ้น, กล้องจะทำการรีสตาร์ทอัตโนมัติ. "Recovering data. Please wait... " อาจจะใช้เวลา 2-3 นาที สำหรับการรีสตาร์ทของกล้อง. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล้องได้มีการเปิดไว้แล้ว และ รอจนกระทั่งหน้าจอ LCD แสดงขึ้นมาอีกครั้ง. คลิกที่ Finish เมื่อหน้าจอ LCD ปรากฎขึ้นมาและปลดสาย USB ออก.

 12. ตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์
  ทำตามคำสั่งเหล่านี้เพื่อทำการตรวจสอบว่า เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์นั้น คือ Ver. 2.00.
  1. กด Menu > Setup (6) > Version บนตัวกล้อง.
  2. เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์จะแสดงออกมา คือ Ver. 2.00