รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • DSC-QX10

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา

โซนี่ขอมอบการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล Cyber-shot™ DSC-QX10/QX100.

การปรับปรุงต่าง ๆ หลังจากการอัพเดตเฟิร์มแวร์

 • จะสามารถใช้งานการกดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งได้
 • การปรับปรุงของการเชื่อมต่อของ NFC One-touch
  หมายเหตุ: สภาวะแวดล้อมของการใช้งาน คือ PlayMemories Mobile app Version 4.2 หรือที่ใหม่กว่า.

การปรับปรุงต่าง ๆ หลังจากอัพเดตจาก version 1.00 ไปยัง 2.00

 • เพิ่มการปรับตั้ง ISO 
 • เปลี่ยนแปลงขนาดสำหรับการบันทึกภาพยนตร์: MP4 1440 x 1080(30p) ไปยัง MP4 1920 x 1080(30p)
 • เพิ่มโหมดการถ่ายภาพแบบ Shutter Speed Priority (เฉพาะรุ่น DSC-QX100)

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7 SP1

ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ

 • ขนาดของฮาร์ดดิสก์: 200MB หรือมากกว่า
 • RAM: 512MB หรือมากกว่า
  * กรุณาทำการปิดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้.

รายการอื่น ๆ

 • แหล่งจ่ายกำลังงานสำหรับกล้องนี้
  ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ที่มีการชาร์จไฟไว้จนเต็มแล้วรุ่น NP-BN.
  หมายเหตุ: การอัพเกรดนี้สามารถจะดำเนินการได้เฉพาะ เมื่อระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เท่ากับ (สามขีด) หรือมากกว่า ขอแนะนำให้ท่านใช้แต่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็มแล้วเท่านั้น.
 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกล้องนั้น
  หมายเหตุ: การทำงานของการอัพเดตนี้จะไม่สามารถให้การรับประกันได้ เมื่อใช้กับสาย USB อันอื่น.

การทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบ (DSC-QX10/QX100)

 • เมื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบนี้, กรุณาใช้แต่ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้รุ่น NP-BN ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็มแล้วเท่านั้น
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่ออกในระหว่างการอัพเดตนี้; ไม่เช่นนั้น, กล้องนี้อาจจะไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจาก การขาดหายไปของกำลังไฟอย่างกะทันหัน
 • ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.
 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์สำหรับอัพเดต
  (แนะนำให้) เก็บบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ไว้ในหน้า Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ให้อ้างอิงกับคู่มือช่วยเหลือ (คู่มือออนไลน์) เมื่อท่านต้องการจะทราบถึงรายละเอียด.

  สำหรับผู้ใช้ Windows 8:
  ตามค่าการปรับตั้งเริ่มต้นของ Internet Explorer, ไฟล์สำหรับอัพเดตจะได้รับการเก็บบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Downloads ให้คลิกที่ Desktop จากหน้าจอ Start และหาไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้นในโฟลเดอร์ Downloads โดยการใช้ Explorer.
 2. เริ่มการทำงานของ Firmware Updater
  - ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  - ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
  - Firmware Updater จะเริ่มต้นการทำงานขึ้นมา
 3. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.

  1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้.

   ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นไม่สามารถหากล้องพบ จะมีข้อความว่า Could not find the camera for this update. ปรากฎขึ้นมาที่หน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ลองทำดังต่อไปนี้ ถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้น.
   - ปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ออกและเชื่อมต่อเข้าไปใหม่อีกครั้ง
   - ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ มีขั้วต่อ USB หลายอัน ให้ลองเชื่อมต่อกับขั้วต่ออันอื่นดู (เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอาจจะมีขั้วต่อ USB บางอันอยู่ทางด้านหลังเครื่อง)

   บางครั้งเมื่อกล้องเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB, ข้อความที่จะให้ทำการรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นอาจจะปรากฎขึ้นมาบนหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ในกรณีนี้, ให้ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ออกจากกล้อง, แล้วทำการรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา และทำตามขั้นตอนต่าง ๆ จาก 2. Start up Firmware Updater.
  2. ตรวจสอบว่า มีแสดงอยู่ที่ถาดงานที่อยู่บริเวณมุมล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์.
  3. ภายหลังการตรวจสอบข้างต้น ให้คลิกที่ Next ใน Firmware Updater.
   หน้าจอด้านล่างนี้จะแสดงขึ้นมาใน Firmware Updater


   ในระหว่างที่สิ่งนี้ปรากฎขึ้นมาบนหน้าจอ LCD ของกล้อง.


   หมายเหตุ: จากจุดนี้เป็นต้นไป ห้ามทำการปิดกล้องจนกว่าการอัพเดตซอฟต์แวร์จะเสร็จ.
 4. การตรวจสอบว่า การอัพเดตนี้จำเป็นต้องทำหรือไม่
  1. ภายหลังการตรวจสอบในรูปที่ 3 และ 4, ให้คลิกที่ Next. เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชั่นภายหลังการอัพเดตจะปรากฎขึ้นมาในส่วนล่างของหน้าจอ.

    
    
  2. ภายหลังการตรวจสอบพบว่า Current version ต่ำกว่า 3.00, ให้คลิกที่ Next.

   หมายเหตุ: ถ้าหากหน้าจอด้านล่างแสดงขึ้นมา การอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก ตามข้อความนั้น ให้หยุดการเชื่อมต่อของ USB และให้คลิกที่ Finish. ทำการปิดกล้อง, ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ออก และทำการเปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.
 5. ทำการรีเซ็ตกล้องนั้น
  1. ให้คลิกที่ ในถาดงานที่อยู่บริเวณมุมล่างขวาล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อหยุดการเชื่อมต่อของ USB.
    
   หมายเหตุ: กรุณาคงการเชื่อมต่อของสาย USB นั้นเอาไว้ แม้ว่า จะหยุดการเชื่อมต่อของ USB กับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามการดำเนินการข้างต้นแล้วก็ตาม.
  2. กดที่ปุ่ม Shutter เพื่อดำเนินการ.

   หมายเหตุ: หน้าจอจะปิดไป เมื่อกดที่ปุ่ม ENTER  กรุณาดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป.
  3. คลิกที่ Next ใน Firmware Updater.
 6. เริ่มต้นการอัพเดต
  1. ภายหลังการรีเซ็ต, การเชื่อมต่อใหม่ของกล้องจะได้รับการตรวจสอบ, และหน้าจอด้านล่างจะปรากฎขึ้นมา.
  2. คลิกที่ Run เพื่อเริ่มต้นการอัพเดต แถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฎขึ้นมาในระหว่างการอัพเดต (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที).
  หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ออกในระหว่างการอัพเดต.
 7. ทำการอัพเดตให้เสร็จ
  เมื่อทำการอัพเดตเสร็จ, หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฎขึ้นมา.

  คลิกที่ Finish และตัดการเชื่อมต่อของสาย USB ออก.
  หมายเหตุ: ให้ปิดกล้อง ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ออก และจากนั้น ให้เปิดกล้องขึ้นมาอีกครั้ง.
 8. การตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์
  ทำตามคำสั่งด้านล่างเพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์นั้น คือ Ver.3.00.
  1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของท่านและกล้องโดยใช้แอพ PlayMemories Mobile.
  2. กดปุ่มชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งใน focus
   หมายเหตุ: การทำงานในแอพ PlayMemories Mobile Version 4.2 หรือใหม่กว่า.

   ถ้าหากมีเครื่องหมายสีเขียวขึ้นมาแสดงว่า ซอฟต์แวร์ได้อัพเกรดสำเร็จใน Ver.3.00.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_DSCQX10V300.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 3.00

ขนาดของไฟล์

 • 87.08MB

วันที่ออก

 • 2017-05-26

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 10
 • Windows 7
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

ให้ทำการดาวน์โหลดอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ DSC-QX10 และทำการดาวน์โหลดตามคำสั่งต่าง ๆ ข้างต้น.