หยุดก่อน- ให้อ่านส่วนของไฟล์ที่จำเป็นต่าง ๆ ก่อนที่จะดาวน์โหลดไฟล์นี้.

ที่ต้องมีการดาวน์โหลด

เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอื่น, ไฟล์ที่แสดงด้านล่างนี้จะต้องมีการติดตั้งเข้าไปก่อน อัพเดตเฟิร์มแวร์ DSC-RX100M3 สำหรับ Mac OS เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง. หากมีไฟล์ที่จำเป็นมากกว่าหนึ่งไฟล์ ให้ติดตั้งเข้าไปตามลำดับที่แสดงไว้ในหน้านี้

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • DSC-RX100M3

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา.
โซนี่ขอมอบการอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล (DSC-RX100M3).

การปรับปรุง:

 • ปรับปรุงความสามารถในการทำงานเมื่อใช้กับ Underwater Housing MPK-URX100A
  • เพิ่ม Underwater Auto ในการตั้งค่า White Balance.
  • เพิ่ม โหมด Flash Off เมื่อชุด Flash ป็อบขึ้นมา.
 • ปรับปรุงเสถียรภาพโดยรวมของกล้อง.

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอัพเดตก่อนหน้านี้:

 • การอัพเดตนี้จะทำการปรับปรุงเวลาของการเปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์, หลังการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Smart Remote Control ของแอพ PlayMemories Camera.

หน้านี้มีคำแนะนำเกี่ยวกับการอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล DSC-RX100M3 ไปเป็น version 2.00.
ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์. ถ้าเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ คือ version 2.00, การอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก.

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์

 1. เลือกที่ Menu > Setup > 6 > Version บนตัวกล้อง.

 2. เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์จะแสดงออกมา.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_DSCRX100M3V200.dmg

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 2.00

ขนาดของไฟล์

 • 210.5MB

วันที่ออก

 • 2017-03-30

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • OS X
 • macOS Sierra

ดาวน์โหลด

การจัดเตรียมสำหรับอัพเดตซอฟต์แวร์

ความต้องการของระบบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

 • ระบบปฏิบัติการ
  • Mac OS X v.10.10 - 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

   *ข้อสำคัญ:
   สำหรับ macOS10.13 - 10.15, กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า "DriverLoader_1015" ได้มีการติดตั้งไว้แล้ว ก่อนที่จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของท่าน.

   ข้อสำคัญ:
   สำหรับ macOS 11, กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า "System Software Update Helper" ได้มีการติดตั้งไว้แล้ว ก่อนที่จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของท่าน.


 • ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ
  • พื้นที่ฮาร์ดดิสก์: 600MB หรือมากกว่า
  • RAM: 512MB หรือมากกว่า
   * รุณาทำการปิดซอฟต์แวร์ของแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้.
รายการอื่น ๆ
 • แหล่งจ่ายกำลังงานสำหรับกล้อง
  ชุดแบตเตอรี่แพ็คแบบชาร์จไฟเข้าไปใหม่ได้ รุ่น NP-BX1.
  หมายเหตุ: การอัพเกรดนี้สามารถจะทำได้เฉพาะเมื่อระดับของแบตเตอรี่ที่คงเหลืออยู่เท่ากับ (สามขีด) หรือมากกว่า ขอแนะนำให้ท่านใช้แต่แบตเตอรีที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม.

 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้อง
  หมายเหตุ: การทำงานของการอัพเดตจะไม่มีการรับรองกับการใช้สาย USB อันอื่น.

ติดตั้ง

รายละเอียด

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • เมื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์, กรุณาใช้ชุดแบตเตอรี่แพ็ค NP-BX1 แบบชาร์จไฟใหม่ได้ ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม.
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่ หรือ AC adaptor ออกในระหว่างการอัพเดต; ไม่เช่นนั้น, ตัวกล้องอาจจะไม่ทำงาน เนื่องจาก การหายไปอย่างทันทีของกำลังงาน.
 • ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากตัวกล้องก่อนล่วงหน้า.
 • ป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่ให้เข้าสู่โหมด sleep ไว้ล่วงหน้า.
 • ห้ามทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นเข้าไป ยกเว้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเท่านั้น.
 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์
  คลิกที่ไฟล์ Update_DSCRX100M3V200.dmg เพื่อเริ่มการดาวน์โหลด.
  (แนะนำ) กรุณาทำการเก็บบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ไว้ที่หน้า Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

 2. เริ่มการอัพเดตซอฟต์แวร์
 1. ห้ามทำการเชื่อมต่อกล้องเข้าไปในตอนนี้.
  ดับเบิลคลิกที่ Update_DSCRX100M3V200.dmg เพื่อเริ่ม Software Updater.
 2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Update_DSCRX100M3V200 ที่ปรากฎบนหน้า Desktop.
 3. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Software Updater.
 4. เพื่อทำการโหลดแกนส่วนขยาย (kernel extension), จะมีข้อความแสดงขึ้นมาให้ท่านอนุญาตให้แอพพลิเคชั่นนั้นทำการเปลี่ยนแปลงได้. ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นแอดมินเข้าไป.
 5. เริ่มต้นการอัพเดตซอฟต์แวร์.

 • ตรวจสอบโหมดการเชื่อมต่อของ USB
  1. เปิดกล้องขึ้นมา.
  2. ทำตามคำแนะนำของการอัพเดตซอฟต์แวร์, เลือกที่ Menu > Setup > 3 > USB Connect Setting บนตัวกล้อง, และตรวจสอบว่า มีการเลือกที่ Mass Storage.

   ถ้าโหมดอื่นที่นอกเหนือจากโหมด Mass Storage, เลือกที่ Mass Storage.

  เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องไว้ก่อนล่วงหน้า. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้. USB Mode จะปรากฎบนหน้าจอ LCD ของกล้อง.

  ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถหากล้องพบ จะมีข้อความ Could not find the camerafor this update. แสดงขึ้นมาบนหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์. ให้ลองดังต่อไปนี้ถ้าหากเรื่องนี้เกิดขึ้น.
  • ปลดสาย USB ออกแล้วทำการเชื่อมต่อเข้าไปอีกครั้ง.
  • ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมีขั้วต่อ USB หลายอัน, ให้ลองกับขั้วต่ออันอื่นดู.

  บางครั้งเมื่อกล้องเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB, อาจจะมีข้อความให้ลองทำการรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์แสดงขึ้นมาบนหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์. ในกรณีเช่นนี้, ให้ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่หรือ AC adaptor ออกจากตัวกล้อง, ทำการรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์และทำตามขั้นตอนจากเริ่มการทำงาน Software Updater.
  ตรวจสอบว่า จำเป็นต้องทำการอัพเดตนี้หรือไม่
  1. หลังจากตรวจสอบหน้าจอต่าง ๆ ดังข้างต้น, คลิกที่ Next. เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชั่นหลังการอัพเกรดจะแสดงขึ้นมาที่ด้านล่างของหน้าจอ.

   จำเป็นต้องทำการอัพเกรด

  2. ภายหลังการตรวจสอบ Current version คือ Ver.1.20 หรือก่อนหน้านี้, คลิกที่ Next.

   หมายเหตุ: ถ้า Current version คือ Ver. 2.00, การอัพเกรดนี้ไม่ต้องทำอีก. ตามข้อความนั้น, ให้หยุดการเชื่อมต่อของ USB และ คลิกที่ Finish. ปิดกล้องไป, ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่หรือ AC adaptor ออก และ จากนั้น เปิดกล้องขึ้นมาอีกครั้ง.

 • กล้องจะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ
  หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฎขึ้นมา.


  หมายเหตุ: ไอคอนการโหลดอาจไม่ปรากฏขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้งานอยู่.

 • เริ่มต้นการอัพเดต
  ภายหลังการรีเซ็ต, หน้าจอด้านล่างจะปรากฎขึ้นมาและเริ่มการอัพเดต. แถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฎขึ้นมาในขณะทำการอัพเดต (ประมาณ 15 นาที).


  หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือถอดสาย USB ออกในระหว่างการอัพเกรด.

 • ทำการอัพเดตให้เสร็จ
  เมื่อการอัพเดตเสร็จ, กล้องจะทำการรีสตาร์ทอัตโนมัติ. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล้องได้มีการเปิดไว้แล้ว และ รอจนกระทั่ง หน้าจอ LCD แสดงขึ้นมาอีกครั้ง. คลิกที่ Finish เมื่อหน้าจอ LCD ปรากฎขึ้นมา และ ถอดสาย USB ออก.


  ถ้ามีคำเตือนการกู้คืนข้อมูลแสดงขึ้นมา หลังการรีสตาร์ท ให้รอจนกระทั่ง คำเตือนนั้นหายไป สิ่งนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด.

 • ตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์
  ทำตามคำสั่งเหล่านี้เพื่อทำการตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ คือ Ver. 2.00.

  1. เลือกที่ Menu > Setup > 6 > Version บนตัวกล้อง.

  2. เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์จะแสดงออกมา.