รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • DPP-FP97

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

Sony ขอมอบไดร์ฟเวอร์ล่าสุดของเครื่องพิมพ์ สำหรับ รุ่น DPP-FP97

โดยการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์นี้ และเชื่อมต่อตัวเครื่อง DPP-FP97 เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน Windows ด้วยสาย USB ท่านจะสามารถทำการพิมพ์รูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของท่านได้

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเมื่อทำการใช้เครื่องพิมพ์หรือ ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้อ่านคำอธิบายด้านล่างนี้ก่อนทำการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้

ระบบปฏิบัติการที่ใช้ร่วมกันได้

 • Windows® 7
 • Windows Vista® SP2
 • Windows® XP SP3
 • Windows® 2000 Professional SP4

  Sony ไม่รับประกันการทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอยู่บน Windows® 2000 SP2 หรือเก่ากว่า , Windows® Me หรือระบบปฏิบัติการที่เก่ากว่า

สภาวะแวดล้อมการทำงานขั้นต่ำสุด

 • CPU Pentium III 500 MHz หรือสูงกว่า
 • RAM 256 MB หรือมากกว่า
  (แนะนำให้เป็น Pentium III 800 MHz หรือสูงกว่า และ 512 MB หรือมากกว่า )
 • ฮาร์ดดิสก์ที่มีพื้นที่ว่าง 500 MB หรือมากกว่า
  (ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของ Windows ของท่าน พื้นที่ว่างอาจจะต้องการมากขึ้นในการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ พื้นที่ของหน่วยความจำจะต้องการมากขึ้นถ้าท่านต้องการจะทำการตัดต่อข้อมูลรูปภาพด้วย)

ข้อระวัง

 1. ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นถ้าท่านทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หลายตัวเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน (รวมถึงเครื่องพิมพ์อื่นด้วย) หรือถ้าท่านใช้ Hub ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น ให้ทำการลดจำนวนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อลง
 2. ท่านไม่สามารถจะใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ จากการใช้อุปกรณ์ USB หลายตัวพร้อมกับ เครื่องพิมพ์นี้
 3. ห้ามทำการดึงสาย USB ออกในขณะที่กำลัง ทำการโอนถ่ายข้อมูล หรือพิมพ์อยู่เพราะจะส่งผลต่อการพิมพ์ได้
 4. เครื่องพิมพ์นี้ไม่รองรับ โหมด standby, sleep, และ hibernation และการกลับมาทำงานจากโหมดเหล่านั้น
  อย่าให้เครื่องพีซีนั้น เข้าสู่โหมดเหล่านี้ได้ในขณะทำการพิมพ์อยู่ ถ้าท่านทำเช่นนั้น การพิมพ์นั้นอาจจะล้มเหลว
  ถ้าท่านทำการหยุดงานพิมพ์ไว้ชั่วคราว แล้วทำการพิมพ์ต่อใหม่ในเวลาต่อมา การพิมพ์การจะทำได้ไม่ถูกต้อง
 5. สภาวะแวดล้อมที่แนะนำนี้ ไม่ได้เป็นการรับประกัน การทำงานในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้
ชื่อไฟล์ : DPPFP97W02.exe
ขนาดดาวน์โหลด: 5,058,424 bytes
ปรับปรุงเมื่อ : 8 ตุลาคม 2552

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • ไดร์ฟเวอร์ของ DPP-FP97 Printer สำหรับ Windows 7/Vista/XP/2000

ขนาดของไฟล์

 • 4.82MB

วันที่ออก

 • 2009-10-08

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Windows 2000

ติดตั้ง

รายละเอียด

ข้อระวัง

 • ให้ทำการล็อกออนเป็น Administrator.
 • ห้ามทำการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ จนกว่าจะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้น ถ้ายูสเซอร์ทำการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้าไปก่อน คำสั่ง ให้ดำเนินการดังนี้

  - สำหรับ Windows 2000/XP/Vista:
  1. จะมีหน้าต่างของ [Search For New Hardware Wizard] (Windows 2000/XP) หรือ [Found New Hardware] (Windows Vista) แสดงขึ้นมา
  2. ปลดการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์นั้นออก และคลิกที่ Cancel.

  - สำหรับ Windows 7:
  1. เครื่องพิมพ์นั้นจะได้รับการลงทะเบียนเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุชื่อ
  2. ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ที่ดาวน์โหลดมาตามคำสั่งด้านล่างนี้
  3. ทำการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้าไป และเปิด Devices and Printers.
  4. คลิกขวาที่ไอคอนของ DPP-FP97 และเลือกที่ Troubleshoot.
  5. เลือกที่ Apply this fix.

คำแนะนำในการดาวน์โหลด :

 1. ทำการดาวน์โหลดและบันทึก ไฟล์DPPFP6777W02.exe (5,058,424 bytes) ไปบนหน้าเดสทอป
 2. ดับเบิลคลิกที่ ไอคอนDPPFP6777W02.exe ที่อยู่บนหน้าเดสทอปนั้น และทำตามคำสั่งเพื่อทำการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้