รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • DPF-D830

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อสำคัญ:
 • บริการดาวน์โหลดนี้ได้มีการหยุดให้บริการไปแล้ว. (เพิ่มเข้ามาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562)
ข้อสำคัญ:
ก่อนที่จะเริ่มทำการอัพเดตนี้  ขอแนะนำให้ทำการแบ็คอัพข้อมูลรูปภาพและเพลงที่เก็บบันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของเครื่องกรอบรูปดิจิตอลนี้ ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์หรือการ์ดหน่วยความจำ

หน้านี้จะมีคำแนะนำวิธีการอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องกรอบรูปดิจิตอล DPF-D830 และ DPF-D830L
กรุณาอ่านคำแนะนำนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะทำการติดตั้งตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้

เฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้ 
เวอร์ชั่น: 1.26 หรือที่ต่ำกว่า

การตรวจสอบว่า ต้องทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้หรือไม่:
 1. เปิดเครื่องกรอบรูปดิจิตอลนี้ขึ้นมาโดยการกดที่ปุ่ม (Power)
 2. กดที่ปุ่ม MENU 
 3. เลือกที่แทป Settings โดยใช้ ปุ่มเลือกทิศทาง
 4. เลือกที่ System Information โดยใช้ ปุ่มเลือกทิศทาง และกดที่ปุ่ม (ENTER)
 5. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์  - ถ้าเวอร์ชั่นแสดงเป็น 1.26 หรือต่ำกว่า  ให้ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้
  - ถ้าเวอร์ชั่นแสดงเป็น 1.33 หรือสูงกว่า  ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อีก
 6. กดที่ปุ่ม (ENTER) ภายหลังจากที่ท่านได้ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์แล้ว
 7. กดที่ปุ่ม MENU 
 8. ปิดเครื่องกรอบรูปดิจิตอลนั้นไปก่อน
การปรับปรุงภายหลังการอัพเกรดเฟิร์มแวร์

 1. ปรับปรุงคุณสมบัติของการชาร์จของสิ้นเปลืองของแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัว
 2. แก้ปัญหาที่เครื่องกรอบรูปดิจิตอลนั้นอาจจะเปิดขึ้นมาได้โดยตัวรีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช้ของเครื่องกรอบรูปดิจิตอลของ Sony
การเตรียมพร้อมสำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์  

ก่อนการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นี้ กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานอยู่ด้วยระบบปฏิบัติการต่อไปนี้และจัดเตรียมสื่อสำหรับบันทึกต่อไปนี้ไว้

ข้อกำหนดของเครื่องคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
 • Windows® 7
 • Windows® Vista ที่มี Service Pack 2 (SP2)
 • Windows® XP ที่มี Service Pack 3 (SP3)
 • Mac OS X 10.4 หรือใหม่กว่า

หมายเหตุ: การทำงานไม่ได้รับการรับประกันสำหรับเครื่องพีซีทั้งหมดที่ติดตั้งด้วยระบบปฏิบัติการที่ใช้งานด้วยกันได้

สื่อสำหรับจัดเก็บ
หนึ่งในชนิดของสื่อสำหรับบันทึกต่อไปนี้ (ความจุของหน่วยความจำอยู่ระหว่าง 32 MB และ 32 GB)
 • Memory Stick™ / Memory Stick Duo™
 • การ์ดหน่วยความจำ SD

อ้างอิงถึง เรื่องการ์ดหน่วยความจำต่าง ๆ ในคู่มือการใช้งานของเครื่องกรอบรูปดิจิตอลนั้นสำหรับสื่อสำหรับบันทึกที่ใช้งานร่วมกันได้

หมายเหตุ: การทำงานไม่ได้รับการรับประกันสำหรับสื่อ Memory Stick media, การ์ดหน่วยความจำ SD  หรือ แฟลชไดร์ฟ USB ทั้งหมด

หมายเหตุที่สำคัญ: กรุณาอ่านอย่างถี่ถ้วน
คำเตือน:
 1. ก่อนที่จะเริ่มทำการอัพเดต เราแนะนำให้ท่านทำการแบ็คอัพข้อมูลของรูปภาพที่เก็บบันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของเครื่องกรอบรูปดิจิตอลนั้น ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์หรือการ์ดหน่วยความจำ
 2. ในระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ ต้องมั่นใจว่า เครื่องกรอบรูปดิจิตอลนี้และตัว AC adaptor มีการวางไว้ในสถานที่มีความมั่นคง  ซึ่งตัว AC adaptor นี้จะต้องไม่หลุดออกมาและเครื่องกรอบรูปดิจิตอลนั้นจะไม่ปิดไป
  การสูญหายของกำลังงานไฟในระหว่างการอัพเดตอาจจะเป็นสาเหตุของการทำงานที่ผิดปกติของเครื่องกรอบรูปนั้นได้
 3. ไฟล์สำหรับอัพเดตนี้เป็นไฟล์สำหรับอัพเดตเฉพาะของรุ่น DPF-D830/DPF-D830L เท่านั้น ท่านไม่สามารถที่จะใช้ไฟล์นี้กับเครื่องกรอบรูปดิจิตอลอื่นของ Sony ได้
 4. อัพเดตสำหรับเครื่องกรอบรูปดิจิตอลนี้ และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่ถาวร ไม่สามารถที่จะทำการกลับคืนไปเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นก่อนหน้านั้นได้ ภายหลังจากการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้แล้ว โดยการทำต่อไปกับกระบวนการอัพเดต การดาวน์โหลดและการอัพเดตของเฟิร์มแวร์นี้ ท่านได้รับทราบและตระหนัก และเข้าใจดีแล้วว่า การอัพเดตนี้ไม่สามารถทำการติดตั้งย้อนกลับได้อีก
หมายเหตุ:
 • ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านควรจะทำการพิมพ์คำแนะนำต่าง ๆ เหล่านี้ออกมาสำหรับใช้ในการอ้างอิงในระหว่างกระบวนการติดตั้ง
 • กรุณาติดต่อกับ สำนักงานของ Sony ในพื้นที่ของท่าน ถ้าท่านพบกับปัญหาใด ๆ ในระหว่างการทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • DFD830V2.zip

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.33

ขนาดของไฟล์

 • 11.94MB

วันที่ออก

 • 2012-04-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Mac OS
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

การดาวน์โหลดไฟล์สำหรับอัพเดต
เก็บบันทึกไฟล์ DFD830V2.zip ไปที่หน้าเดสทอปของท่าน

หมายเหตุ:
ไฟล์นี้เป็นไฟล์สำหรับอัพเดตสำหรับ DPF-D830/DPF-D830L เท่านั้น ท่านไม่สามารถที่จะใช้ไฟล์นี้กับเครื่องกรอบรูปดิจิตอลรุ่นอื่นของ Sony ได้

วิธีการแตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา :

กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานด้วย Windows® 7/ Windows Vista®
 1. คลิกขวาที่ไฟล์ zip ที่ดาวน์โหลดมา DFD830V2.zip.
 2. คลิกที่ Extract All.
 3. คลิกที่ Extract ในหน้าต่างของ Extract Compressed (Zipped) Folders ที่เปิดขึ้นมา
  โฟลเดอร์ DFD830V2 ตอนนี้จะเปิดขึ้นมาที่หน้าเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานอยู่ด้วย Windows® XP
 1. คลิกขวาไฟล์ zip ที่ดาวน์โหลดมา DFD830V2.
 2. คลิกที่ Extract All.
 3. คลิกที่ Next ใน Welcome to the Compressed (zipped) Folders Extraction Wizard.
 4. คลิกที่ Next.
 5. คลิกที่ Finish.
  โฟลเดอร์ DFD830V2 ตอนนี้จะเปิดขึ้นมาที่หน้าเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานอยู่บน Mac OS
 1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ DFD830V2.zipที่เก็บบันทึกไว้
  โฟลเดอร์ DFD830V2 จะถูกสร้างขึ้นมาที่หน้าเดสทอปของท่าน
 2. โฟลเดอร์ DFD830V2 ที่ขยายออกมาจะประกอบไปด้วยไฟล์สำหรับอัพเดตต่าง ๆ ต่อไปนี้

  DFD830V2.VUP
  ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของการทำงานของท่าน บางไฟล์ที่มีนามสกุล (.VUP หรือ .vup) อาจจะไม่แสดงขึ้นมา

หมายเหตุ:
ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของท่าน , ไฟล์นี้อาจจะได้รับการแตกไฟล์ออกมาเมื่อทำการดาวน์โหลด ท่านอาจจะไม่สามารถทำการแตกไฟล์นี้ได้โดยใช้ขั้นตอนที่อธิบายมาข้างต้นได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ท่านกำลังใช้อยู่ ในกรณีหลังนี้ ให้ใช้เครื่องมือสำหรับคลายการบีบอัด (decompression tool)แทน

การเตรียมพร้อมสื่อสำหรับบันทึก
ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายถึงวิธีการอัพเดตโดยใช้ Memory Stick™/Memory Stick Duo™ ถ้าท่านกำลังใช้การ์ดหน่วยความจำ SD , การ์ด CompactFlash , หรือการ์ด xD-Picture , ให้แทนที่ Memory Stick™/Memory Stick Duo™ ด้วยการ์ดหน่วยความจำของท่านที่ใช้อยู่ในการอธิบายต่อไปนี้

จัดเตรียม Memory Stick™/Memory Stick Duo™ ที่ผ่านการเตรียมพร้อมใช้งาน(ฟอร์แมท)มาแล้ว สำหรับรายละเอียดวิธีการเตรียมพร้อมการใช้งาน(ฟอร์แมท) ให้ดูที่คู่มือการใช้งานของกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของท่าน

หมายเหตุ:
 • ให้ใช้แต่ Memory Stick™/Memory Stick Duo™ ที่ผ่านการเตรียมพร้อมใช้งาน(ฟอร์แมท)มาโดยกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของท่าน หรือทำการเตรียมความพร้อมใช้งาน(ฟอร์แมท)โดยซอฟต์แวร์สำหรับทำการฟอร์แมท Memory Stick โดยเฉพาะ Memory Stick Formatter™.
 • กรุณาใช้การ์ดหน่วยความจำ SD ที่ผ่านการเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มต้นใช้งาน(ฟอร์แมท) โดยกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของท่าน
 • เราไม่แนะนำให้ทำการเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มต้นใช้งาน(ฟอร์แมท) ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก เครื่อง DPF-D830/DPF-D830L อาจจะไม่ทำการรองรับสื่อสำหรับจัดเก็บนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของการเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มต้นใช้งานนั้น ถ้าท่านไม่มีทางเลือกที่จะต้องใช้สื่อสำหรับการจัดเก็บที่ผ่านการเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มต้นใช้งาน(ฟอร์แมท) ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำการคัดลอกไฟล์รูปภาพ JPEG เข้าไปแล้วดูว่ามีการแสดงอย่างถูกต้องบนเครื่อง DPF-D830/DPF-D830L หรือไม่
 • การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อาจจะล้มเหลวถ้าหาก Memory Stick™/Memory Stick Duo™ นั้นมีไฟล์อื่นปนอยู่กับไฟล์สำหรับอัพเดตนี้ ดังนั้นท่านจึงควรที่จะใช้ Memory Stick™/Memory Stick Duo™ ที่ผ่านการเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มต้นใช้งาน(ฟอร์แมท)มาใหม่ ๆ

การคัดลอกไฟล์สำหรับอัพเดตนี้ไปยังสื่อสำหรับจัดเก็บ 
การคัดลอกไฟล์สำหรับอัพเดตไปยัง Memory Stick™/Memory Stick Duo™ ให้เลือกใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีช่องสำหรับใส่ Memory Stick
 1. ใส่ Memory Stick™/Memory Stick Duo™ ที่ผ่านการเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มต้นใช้งาน(ฟอร์แมท) เข้าไปในช่องใส่ Memory Stick ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 2. เปิดโฟลเดอร์ DFD830V2 ที่หน้าเดสทอปของท่านขึ้นมา และทำการคัดลอกไฟล์สำหรับอัพเดต DFD830V2.VUP ที่อยู่ในนั้นไปยังไปยัง Memory Stick™/Memory Stick Duo™.
 3. โดยที่ไม่ต้องสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ให้ลากไฟล์สำหรับอัพเดตนี้ไปยังไดเรกตอรี่รากของ Memory Stick™/Memory Stick Duo™ นั้นได้เลย

ถ้าคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีช่องสำหรับใส่ Memory Stick
 1. ให้ใส่ Memory Stick™/Memory Stick Duo™ ที่ผ่านการเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มต้นใช้งาน(ฟอร์แมท) เข้าไปในช่องใส่ Memory Stick ในกล้องดิจิตอลของท่าน
 2. เชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
 3. เปิดโฟลเดอร์ DFD830V2 บนหน้าเดสทอปของท่าน , และทำการคัดลอกไฟล์สำหรับอัพเดต DFD830V2.VUP ที่อยู่ในนั้นไปยัง Memory Stick™/Memory Stick Duo™ ที่ท่านใส่เข้าไปในกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของท่าน
 4. โดยไม่ต้องสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ ให้ทำการลากไฟล์สำหรับอัพเดตนั้นไปยังไดเรกตอรี่รากของ Memory Stick™/Memory Stick Duo™ นั้นได้เลย

การอัพเดตเฟิร์มแวร์ 

หมายเหตุ:
ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 ด้วยปุ่มบนตัวกรอบรูปดิจิตอล การปฏิบัติงานไม่สามารถจะทำด้วยตัวรีโมทคอนโทรลได้
 1. เชื่อมต่อตัว AC adapter เข้ากับเครื่องกรอบรูปดิจิตอล และเสียบปลั๊กไฟของ ตัว AC adapter เข้ากับเต้ารับไฟที่ฝาผนัง
  เครื่องกรอบรูปดิจิตอลนั้นจะเปิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ กดที่ปุ่ม (Power)
 2. และตรวจสอบให้มั่นใจว่าเพาเวอร์ได้ปิดไปแล้ว (นั่นคือ ปุ่ม (Power) จะเป็นสีแดง).
 3. ใส่ Memory Stick™/Memory Stick Duo™ ที่มีสำเนาของไฟล์สำหรับอัพเดต เข้าไปในช่องใส่ Memory Stick ของเครื่องกรอบรูปดิจิตอลนั้น
 4. เปิดเครื่องกรอบรูปดิจิตอลนั้นขึ้นมาโดยการกดที่ปุ่ม (Power) ในขณะที่กดค้างอยู่ที่ปุ่ม VIEW MODE
  กดปุ่ม VIEW MODE ต่อไปจนกระทั่งมีข้อความต่อไปนี้แสดงขึ้นมาที่หน้าจอ LCD  หมายเหตุ: ถ้าเพาเวอร์ไม่เปิดขึ้นมาหรือหน้าจอข้างต้นไม่แสดงออกมา
  เพาเวอร์จะไม่เปิดขึ้นมาเมื่อ ปุ่ม (Power) ติดเป็นสีส้มแม้ว่าท่านจะกดปุ่ม (Power) ในขณะที่กดค้างปุ่ม VIEW MODE ไว้ก็ตาม
  ให้ชาร์จแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง และเมื่อปุ่ม (Power) เป็นสีแดง ให้ทำการ Update the firmware อีกครั้งหนึ่ง

 5. กดที่ปุ่ม (ENTER) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความต่อไปนี้มีแสดงขึ้นมาที่หน้าจอ LCD  หมายเหตุ:
  ถ้าการแสดงข้างต้นไม่ปรากฎในจอ LCD หลังจาก  หลายนาทีผ่านไปหรือการแสดงมีความผิดเพี้ยนไป ให้ถอดตัว AC adaptor ออกจากตัวกรอบรูปดิจิตอลนั้น และเชื่อมต่อเข้าไปใหม่ จากนั้นให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปุ่ม (Power) เป็นสีเขียว แล้วกดที่ปุ่ม (Power) เพื่อทำการปิดเครื่อง ตรวจสอบอีกครั้งว่าปุ่ม (Power) เป็นสีแดง , แล้วเริ่มทำกระบวนการอัพเดตใหม่อีกครั้งจาก การอัพเดตเฟิร์มแวร์

  กรุณาปรึกษากับ ศูนย์บริการลูกค้าของ SONY ในพื้นที่ของท่าน ถ้าการแสดงข้างต้นไม่ปรากฎบนหน้าจอ LCD

 6. กดที่ปุ่ม (ENTER)
  หน้าจอ LCD จะเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอ Updating... และการอัพเดตของเฟิร์มแวร์จะเริ่มต้นขึ้น จะใช้เวลาประมาณ 2 หรือ 3 นาทีเพื่อทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์

  หมายเหตุ:
  ในระหว่างการดำเนินงานของกระบวนการอัพเดตเหล่านี้ ต้องมั่นใจว่าตัวเครื่องกรอบรูปดิจิตอลนี้และตัว AC adaptor อยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง ซึ่งจะไม่ทำให้ตัว AC adaptor หลุดออกมาและตัวเครื่องกรอบรูปดิจิตอลจะไม่ปิดไป

  และต้องมั่นใจตัว Memory Stick™/Memory Stick Duo™ ได้รับการใส่เข้าไปในตัวเครื่องกรอบรูปดิจิตอลอย่างแน่นหนาแล้ว ซึ่งในระหว่างการอัพเดตจะไม่มีการหลุดตกลงมา

  ตัวเครื่องกรอบรูปดิจิตอลอาจจะทำงานผิดปกติได้ ถ้าเพาเวอร์ของอุปกรณ์นั้นมีการสูญหายไป หรือถ้าตัว Memory Stick™/Memory Stick Duo™ หลุดออกมาในระหว่างการอัพเดตนี้

 7. เมื่อมีข้อความ Completed ปรากฎในหน้าจอ LCD, ให้กดที่ ปุ่ม (Power) เพื่อปิดเพาเวอร์ของเครื่องกรอบรูปดิจิตอลนั้น

   

 8. ถอด Memory Stick™/Memory Stick Duo™ ออกจากเครื่องกรอบรูปดิจิตอลนั้น


ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ที่ได้รับการอัพเดต

หมายเหตุ:
เมื่อเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกภายหลังจากที่ทำการอัพเดตแล้ว กรอบรูปดิจิตอลนั้นจะใช้เวลาในการเริ่มทำงานนานกว่าปกติ

 1. เปิดเครื่องกรอบรูปดิจิตอลขึ้นมาโดยการกดที่ปุ่ม (Power)
 2. กดที่ปุ่ม MENU .
 3. เลือกที่แทป Settings โดยใช้ ปุ่มเลือกทิศทาง
 4. เลือกที่ System Information โดยใช้ ปุ่มเลือกทิศทาง, และกดที่ปุ่ม (ENTER)
 5. ตรวจสอบดูว่าเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์คือ 1.33.

  หมายเหตุ: 
  เมื่อมีการแสดงอย่างอื่นที่นอกเหนือจาก 1.33 ใน Version, หรือไม่มีการแสดงอะไรเลย (ว่างเปล่า):
  แสดงว่าการอัพเดตเฟิร์มแวร์นั้นทำได้ไม่ถูกต้อง ให้ทำการอัพเดตใหม่อีกครั้งตั้งแต่ต้น โดยทำตามในขั้นตอนการอัพเดต

 6. กดที่ปุ่ม (ENTER) ภายหลังจากที่ท่านได้ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์แล้ว
 7. กดที่ปุ่ม MENU
 8. ปิดเครื่องกรอบดิจิตอล
  นี่เป็นการสิ้นสุดการอัพเดตของเฟิร์มแวร์นี้

หมายเหตุ:
ไฟล์สำหรับการอัพเดตที่อยู่ใน Memory Stick™/Memory Stick Duo™ นั้นจะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปภายหลังการอัพเดต ท่านสามารถทำการลบออกไปได้จาก Memory Stick™/Memory Stick Duo™ ของท่าน

ไม่มีความจำเป็นต้องทำการคืนสภาพข้อมูลรูปภาพและเพลงที่แบ็คอัพไปยังอุปกรณ์ภายหลังการอัพเดตเฟิร์มแวร์ถ้าข้อมูลรูปภาพและเพลงในหน่วยความจำภายในนั้นเหมือนกันกับของตอนก่อนทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์

ท่านควรจะตรวจสอบข้อมูลรูปภาพและเพลงในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ก่อนที่จะลองทำการคืนสภาพข้อมูลรูปภาพให้กับหน่วยความจำภายในของเครื่อง