รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • DPF-D92

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อสำคัญ:
 • บริการดาวน์โหลดนี้ได้มีการหยุดให้บริการไปแล้ว. (เพิ่มเข้ามาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562)

หน้านี้จัดเตรียมคำแนะนำสำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของ DPF-D92 Digital Photo Frame ไปเป็นเวอร์ชั่น 2.05.
กรุณาอ่านคำอธิบายต่อไปนี้ แล้วจึงทำการติดตั้งตัวอัพเดตนี้

เฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้

 • เวอรชั่น : 2.01 หรือต่ำกว่า

การตรวจสอบว่ามีความจำเป็นต้องทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้หรือไม่ :

 1. ให้เปิดเครื่อง Digital Photo Frame โดยการกดที่ ปุ่ม (power)
 2. กดปุ่ม MENU
 3. เลือกที่แทป Settings โดยใช้ ปุ่มเลือกทิศทาง
 4. เลือก System Information โดยใช้ ปุ่มเลือกทิศทาง และกดที่ ปุ่ม(ENTER)
 5. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

  - ถ้าหากเวอร์ชั่นที่แสดงเป็น 2.01 หรือต่ำกว่า ให้ทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นั้นตามวิธีการด้านล่างนี้
  - ถ้าหากเวอร์ชั่นที่แสดงเป็น 2.05 หรือสูงกว่า ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อีก
 6. กดที่ ปุ่ม(ENTER) หลังจากที่ท่านได้ทำการตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์นี้แล้ว
 7. กดที่ปุ่ม MENU
 8. ปิดเครื่อง Digital Photo Frame.

ฟังค์ชั่นที่ได้รับการแก้ไข

 1. การอัพเกรดนี้จะทำให้โฟลเดอร์ได้รับการเลือกเมื่อไฟล์หนึ่งที่ไม่อยู่ในฟอร์แมท DCF ได้รับการบันทึกเข้าไปใน album size ให้กับหน่วยความจำภายใน

การเตรียมตัวสำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์

ก่อนทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานอยู่ด้วยหนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้และให้จัดเตรียมสื่อสำหรับบันทึกชนิดหนึ่งในต่อไปนี้ไว้ด้วย

ความต้องการของคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการที่รองรับได้

 • Windows® 7
 • Windows® Vista พร้อมกับ Service Pack 1 (SP2)
 • Windows® XP พร้อมกับ Service Pack 3 (SP3)
 • Windows® 2000 Professional พร้อมกับ Service Pack 4 (SP4)
 • Mac OS X 10.4 หรือใหม่กว่า

สื่อสำหรับจัดเก็บ
หนึ่งในสื่อสำหรับจัดเก็บต่อไปนี้

 • Memory Stick/Memory Stick Duo ขนาด 32 MB หรือมากกว่า
 • SD memory card ขนาด 32 MB หรือมากกว่า
 • xD-Picture Card ขนาด 32 MB หรือมากกว่า
 • CompactFlash card ขนาด 32 MB หรือมากกว่า

หมายเหตุ : ให้อ้างอิงกับ "เรื่องการ์ดหน่วยความจำ " ในคู่มือการใช้งานของเครื่องใช้นั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อสำหรับเก็บบันทึกที่ใช้งานร่วมกันได้

ข้อสังเกตุที่สำคัญ: กรุณาอ่านอย่างถี่ถ้วน

คำเตือน:

 1. ในระหว่างการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ ให้แน่ใจว่าเครื่อง Digital Photo Frame นั้น และตัว AC adaptor ได้วางอยู่บนสถานที่มั่นคง ที่ตัว AC adaptor จะไม่หลุดออก และตัวเครื่อง Digital Photo Frame นั้นจะไม่ถูกปิดเครื่องไป
  การสูญเสียเพาเวอร์ในขณะทำการอัพเดตนี้ อาจจะทำให้เครื่อง Digital Photo Frame นั้น ทำงานผิดปกติได้
 2. ไฟล์นี้เป็นไฟล์อัพเกรดเฉพาะสำหรับรุ่น DPF-D92 เท่านั้น ท่านไม่สามารถใช้ไฟล์นี้กับเครื่อง Digital Photo Frame อื่นของ โซนี่ได้
 3. อัพเกรดเฟิร์มแวร์สำหรับ Digital Photo Frame นี้ และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยการณ์นี้จะเป็นสิ่งที่ถาวร จะไม่สามารถทำการคืนสภาพไปสู่สภาวะก่อนหน้าการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ได้อีก โดยการดำเนินการต่อไปตามขบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ การดาวน์โหลด และการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ ท่านรับทราบดีแล้วว่า ได้ตระหนักและเข้าในว่าการอัพเกรดนี้ไม่สามารถทำกลับซึ่งการติดตั้งนี้ได้

หมายเหตุ:

 • ขอแนะนำท่านให้ทำการพิมพ์คำสั่งเหล่านี้เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงในระหว่างขบวนการติดตั้ง
 • โปรดติตต่อกับ สำนักงานของโซนี่ ในท้องถิ่นของท่าน ถ้าท่านประสบปัญหาใด ๆ ในระหว่างทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้

ชื่อไฟล์ : D92_V205.zip
ขนาดไฟล์ : 11.4 MB (11,954,775 bytes)
ปรับปรุง : 1 มิถุนายน 2553

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเกรดเฟิร์มแวร์ เวอร์ชั่น 2.05 สำหรับ Win/Mac

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 2.05

ขนาดของไฟล์

 • 11.4MB

วันที่ออก

 • 2010-06-01

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Mac OS

ติดตั้ง

รายละเอียด

ดาวน์โหลดไฟล์อัพเกรด

 • ทำการบันทึกไฟล์ D92_V205.zip (11.4MB (11,954,775 bytes)) ไปยังเดสทอปของท่าน

ทำการกระจายไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้น

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานอยู่บน Windows® 7/Vista

 1. ให้คลิกขวาที่ไฟล์ zip D92_V205.zipที่ดาวน์โหลดมา
 2. คลิกที่ Extract All.
 3. คลิกที่ Extract ในหน้าต่าง "Extract Compressed (Zipped) Folders" ที่ได้เปิดไว้ โฟลเดอร์ D92_V205 ตอนนี้จะถูกเปิดไว้บนหน้าเดสทอปของคอมพิวเตอร์ของท่าน

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานอยู่บน Windows® XP

 1. คลิกขวาที่ไฟล์ zip D92_V205.zipที่ดาวน์โหลดมา
 2. คลิกที่ Extract All.
 3. คลิกที่ Next ใน "Welcome to the Compressed (zipped) Folders Extraction Wizard".
 4. คลิกที่ Next.
 5. คลิกที่ Finish โฟลเดอร์ D92_V205 ตอนนี้จะถูกเปิดไว้บนหน้าเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานอยู่บน Windows® 2000

 1. ให้ใช้เครื่องมือคลายการบีบอัดไฟล์ เพื่อทำการกระจายไฟล์ D92_V205.zip ที่บันทึกไว้บนหน้าเดสทอปของท่าน หลังจากที่ท่านได้ทำการกระจายไฟล์แล้วจะมีโฟลเดอร์ D92_V205 ถูกสร้างไว้บนหน้าเดสทอปของท่าน

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานอยู่บน Mac OS

 1. ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ D92_V205.zipที่บันทึกไว้ โฟลเดอร์ D92_V205 จะได้รับการสร้างขึ้นมาบนหน้าเดสทอปของท่าน

โฟลเดอร์ D92_V205 ที่ได้รับการกระจายออกมาจะประกอบไปด้วย ไฟล์อัพเกรดต่อไปนี้

 • DFD92V02.VUP
  * ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมการปฏิบัติงานของท่าน ไฟล์บางนามสกุล (*.VUP หรือ *.vup) อาจจะไม่แสดงให้เห็น

หมายเหตุ

 • ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของท่าน ไฟล์นั้นอาจจะได้รับการกระจายโดยอัตโนมัติเมื่อทำการดาวน์โหลดมาแล้ว ท่านอาจจะไม่สามารถทำการกระจายไฟล์นั้นได้โดยการใช้ขบวนการที่อธิบายไว้ข้างต้น ขึ้นอยู่กับระบบ ปฏิบัติการที่ท่านใช้อยู่ ในกรณีหลัง ให้ใช้เครื่องมือขยายข้อมูล (decompression tool)

เตรียมสื่อสำหรับเก็บบันทึก

ในส่วนนี้จะอธิบายวิธีการอัพเกรดโดยใช้ตัว Memory Stick/Memory Stick Duo.

ถ้าท่านใช้ตัว SD memory card, CompactFlash card, หรือ xD-Picture Card, ให้ทำการเปลี่ยน Memory Stick/Memory Stick Duo ด้วยการ์ดหน่วยความจำของท่านในการอธิบายด้านล่างนี้

เตรียมทำการเริ่มต้น(initialized)(ทำการฟอร์แมท)ให้กับ Memory Stick/Memory Stick Duo. สำหรับวิธีการเกี่ยวกับการทำการเริ่มต้น (initialize)(ทำการฟอร์แมท) ให้ดูในคู่มือการใช้งานของกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของท่าน

หมายเหตุ

 • ให้ใช้เฉพาะ Memory Stick/Memory Stick Duo ที่ได้ผ่านการทำการเริ่มต้น (initialized) (ทำการฟอร์แมท) โดยกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของท่าน หรือทำการเริ่มต้น (ฟอร์แมท)โดยซอฟต์แวร์สำหรับฟอร์แมท Memory Stick โดยเฉพาะที่ชื่อ "Memory Stick Formatter".
 • ให้ใช้ SD memory card, CompactFlash card หรือ xD-Picture Card ที่ได้ผ่านการฟอร์แมทหรือทำการเริ่มต้น โดยกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของท่านแล้ว
 • เราไม่แนะนำให้ทำการฟอร์แมท หรือ ทำการเริ่มต้น โดยใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจากตัว DPF-D92 อาจจะไม่รองรับสื่อสำหรับเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ ขึ้นอยู่กับชนิดฟอร์แมทของการทำการเริ่มต้นนั้น
  ถ้าท่านไม่มีทางเลือก ในการที่จะต้องใช้สื่อสำหรับเก็บบันทึกที่ได้ทำการฟอร์แมทโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำการคัดลอกไฟล์ภาพ JPEG และลองดูว่าสามารถแสดงได้อย่างถูกต้องบน เครื่อง DPF-D92.
 • การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะล้มเหลว ถ้าตัว Memory Stick/Memory Stick Duo ประกอบไปด้วยไฟล์อื่นปนกับไฟล์อัพเกรดนี้ ดังนั้นท่านจึงควรใช้เฉพาะ Memory Stick/Memory Stick Duo ที่ได้ผ่านการฟอร์แมท หรือทำการเริ่มต้นมาใหม่ ๆ

การคัดลอกไฟล์อัพเกรดไปใส่ในสื่อสำหรับบันทึก

การคัดลอกไฟล์อัพเกรดไปยัง Memory Stick/Memory Stick Duo โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

ถ้าคอมพิวเตอร์ของท่านมีช่องใส่ Memory Stick

 1. ให้ใส่ Memory Stick/Memory Stick Duo ที่ทำการฟอร์แมทแล้วเข้าไปในช่องใส่ Memory Stick ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 2. เปิดโฟลเดอร์ D92_V205 บนเดสทอปของท่าน แล้วทำการคัดลอกไฟล์อัพเกรดที่อยู่ภายในนั้นไปสู่ Memory Stick/Memory Stick Duo.
 3. โดยที่ไม่ต้องทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา ให้ทำการลากแล้ววางไฟล์อัพเกรดนั้น ไปยังไดเร็กตอรี่รูทของ Memory Stick/Memory Stick Duo ได้เลย
   
  * หน้าจอที่แสดงอาจจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมของการปฏิบัติงานของท่าน

ถ้าคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีช่องใส่ Memory Stick

 1. ให้ใส่ตัว Memory Stick/Memory Stick Duo เข้าไปในช่องใส่ Memory Stick ในตัวกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของท่าน
 2. แล้วเชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลนั้นของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
 3. เปิดโฟลเดอร์ D92_V205 ที่อยู่บนหน้าเดสทอปของท่าน แล้วทำการคัดลอกไฟล์อัพเกรดที่อยู่ในนั้นเข้าไปยังตัว Memory Stick/Memory Stick Duo ที่ท่านได้ใส่เข้าไปในกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของท่าน
 4. โดยที่ไม่ต้องทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา ให้ทำการลากแล้ววางไฟล์อัพเกรดนั้น ไปยังไดเร็กตอรี่รูทของ Memory Stick/Memory Stick Duo นั้นได้เลย
   
  * หน้าจอที่แสดงอาจจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมของการปฏิบัติงานของท่าน

หมายเหตุ

 • ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อกล้องดิจิตอลเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และวิธีการคัดลอกไปยัง Memory Stick/Memory Stick Duo.

การอัพเกรดเฟิร์มแวร์

หมายเหตุ:

 • ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 ด้วยปุ่มบนเครื่อง Digital Picture Frame การปฏิบัติงานไม่สามารถทำการควบคุมด้วยตัวรีโมทคอนโทรลได้
 • ในระหว่างการดำเนินการของขั้นตอนการอัพเกรดเหล่านี้ ให้แน่ใจว่าตัวเครื่อง Digital Photo Frame และตัว AC adaptor ได้วางอยู่บนพื้นที่มั่นคง ซึ่งจะไม่ทำให้ตัว AC adaptor อาจจะหลุดออกมาได้ และตัว Digital Photo Frame เองจะไม่ถูกปิดไฟ
 • นอกจากนี้ให้ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าได้ใส่ Memory Stick/Memory Stick เข้าไปในตัว Digital Photo Frame แล้วอย่างมั่นคงแน่นหนา ซึ่งในระหว่างการอัพเกรดนี้จะต้องไม่ตกหล่นออกมาได้
 • ตัว Digital Photo Frame อาจจะเกิดความผิดปกติขึ้นมาได้ถ้ากำลังงานที่ต่ออยู่เกิดหายไป หรือถ้าตัว Memory Stick/Memory Stick Duo หลุดออกมา ในระหว่างการอัพเกรดนั้น
 1. ตรวจสอบว่าได้ทำการปิดตัว Digital Photo Frame เอาไว้แล้ว ( ปุ่ม(power) จะเป็นสีแดง )
 2. ให้ใส่ตัว Memory Stick/Memory Stick Duo ที่มีไฟล์อัพเกรดที่คัดลอกมา เข้าไปในช่องใส่ Memory Stick ของเครื่อง Digital Photo Frame.
 3. เปิดเครื่อง Digital Photo Frame โดยการกดที่ ปุ่ม(power) ในขณะที่กดปุ่ม VIEW MODE ค้างไว้
  กดปุ่ม VIEW MODE ค้างไว้จนกระทั่งมีข้อความต่อไปนี้แสดงขึ้นมา บนหน้าจอ LCD

  หมายเหตุ ถ้าการแสดงตามด้านบนไม่ปรากฎในหน้าจอ LCD หลังจากนั้นอีก สองสามนาที หรือหน้าจอมีการผิดเพี้ยน ให้ทำการถอดเอาตัว AC adaptor ออกจากตัว Digital Photo Frame แล้วทำการต่อเข้าไปใหม่ ต่อไปให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปุ่ม(power) เป็นสีเขียว กดที่ ปุ่ม(power) เพื่อทำการปิดไฟของเครื่อง ตรวจสอบด้วยว่า ปุ่ม(power) เป็นสีแดงแล้ว และเริ่มทำการอัพเกรดอีกครั้งจาก "อัพเกรดเฟิร์มแวร์".
  ให้ทำการติดต่อปรึกษากับ ศูนย์บริการลูกค้าของโซนี่ ในท้องถิ่นของท่าน ถ้าการแสดงดังข้างต้นยังไม่แสดงบนหน้าจอ LCD
 4. กดที่ ปุ่ม(ENTER) หลังจากผ่านไปประมาณ  20 - 30 วินาที และตรวจสอบว่ามีข้อความต่อไปนี้แสดงอยู่บนหน้าจอ LCD

  หมายเหตุ
  ถ้าหากไม่มีการแสดงดังข้างต้นปรากฎในจอ LCD หลังจากผ่านไปแล้วอย่างน้อย  1 นาที หรือถ้าหน้าจอมีการแสดงที่ผิดเพี้ยนไป ให้ทำการถอดเอาตัว AC adaptor ออกจากตัว Digital Photo Frame และทำการต่อเข้าไปใหม่ ต่อจากนั้นให้ตรวจสอบดูว่า ปุ่ม(power) แสดงเป็นสีเขียวแล้ว ให้กดที่ ปุ่ม(power) เพื่อทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่อง ตรวจสอบด้วยว่า ปุ่ม(power) แสดงเป็นสีแดงแล้ว และให้เริ่มขบวนการอัพเกรดอีกครั้งจาก "การอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ".
  ให้ทำการติดต่อปรึกษากับ ศูนย์บริการลูกค้าของ โซนี่ ในท้องถิ่นของท่านถ้าการแสดงด้านบนยังไม่ปรากฎในหน้าจอของ LCD
 5. กดที่ ปุ่ม(ENTER) จอ LCD จะเปลี่ยนการแสดงไปตามการแสดงต่อไปนี้ และโปรแกรมสำหรับทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะทำงาน จะใช้เวลาประมาณ 1 นาทีในการเขียนเฟิร์มแวร์นี้


  ข้อแนะนำในการแก้ปัญหา

  1. ถ้ามีข้อความแสดงความผิดพลาดว่า "No update file found." แสดงขึ้นมา
   สาเหตุ: ไม่มีไฟล์นั้นอยู่ในตัว Memory Stick/Memory Stick Duo.
   การดำเนินการ: ตรวจสอบว่ามีไฟล์ที่ถูกต้องได้รับการคัดลอกมายังตำแหน่งที่ถูกต้องบนตัว Memory Stick/Memory Stick Duo และให้ทำซ้ำขั้นตอนใน "การอัพเกรดเฟิร์มแวร์" ตั้งแต่ต้น
  2. ถ้ามีข้อความแสดงความผิดพลาดว่า "Update failed. See [Explanations on program update]" ขึ้นมา
   สาเหตุ : ตัว Memory Stick/Memory Stick Duo นั้นได้หลุดออกมาในระหว่างการอัพเกรด
   การดำเนินการ: คลิกที่ "คำอธิบายในโปรแกรมอัพเดต" ด้านล่างและอ่านคำแนะนำนั้น

 6. เมื่อมีข้อความแสดงว่าทำสำเร็จแล้วแสดงบนหน้าจอ LCD ให้กดที่ ปุ่ม(power) เพื่อทำการปิดเพาเวอร์ของตัว Digital Photo Frame.

   

 7. ให้ถอดเอาตัว Memory Stick/Memory Stick Duo ออกจากตัว Digital Photo Frame.

ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ที่ทำการอัพเกรดไป

 1. เปิดเครื่อง Digital Photo Frame โดยการกดที่ ปุ่ม(Power)
 2. กดที่ปุ่ม MENU 
 3. เลือกที่แทป Settings โดยใช้ ปุ่มเลือกทิศทาง
 4. เลือก System Information โดยใช้ ปุ่มเลือกทิศทาง และทำการกดที่ ปุ่ม(ENTER)
 5. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์นั้นที่แสดงเป็น 2.05.

 6. กดที่ ปุ่ม(ENTER) หลังจากที่ท่านได้ทำการตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์นั้นแล้ว
 7. กดที่ ปุ่ม MENU 
 8. ปิดเครื่อง Digital Photo Frame.
 9. เป็นการสิ้นสุดการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้
  ไฟล์ที่ใช้ในการอัพเกรดที่อยู่ในตัว Memory Stick/Memory Stick Duo จะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป ท่านสามารถลบออกไปได้

คำอธิบายในโปรแกรมอัพเดต  

ถ้ามีข้อผิดพลาด "Update failed. See [Explanations on program upgrade]." เกิดขึ้นในระหว่างการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของ Digital Photo Frame ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ทำการปิดเพาเวอร์ของ Digital Photo Frame และทำซ้ำตามขั้นตอนใน "การอัพเกรดเฟิร์มแวร์ " ตั้งแต่เริ่มต้น

ถ้าปัญหายังไม่สามารถแก้ได้โดยการทำตามขั้นตอนข้างต้น

 • ให้ทำซ้ำตามขั้นตอนข้างต้นหลาย ๆ ครั้ง
 • ทำการเตรียมการเริ่มใช้งาน (ฟอร์แมท) การ์ดหน่วยความจำที่ท่านใช้อยู่ ทำการคัดลอกไฟล์อัพเกรดนั้นซ้ำลงในการ์ดหน่วยความจำ และพยายามทำตามขั้นตอนข้างต้นอีกครั้ง
 • ลองการ์ดหน่วยความจำอันอื่นถ้าหากมี
 • ถ้าปัญหานี้ยังคงไม่สามารถแก้ได้ ให้ติดต่อปรึกษากับ ศูนย์บริการลูกค้าของโซนี่ ในท้องถิ่นของท่าน