รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • DPF-A72
 • DPF-E72

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อสำคัญ:
 • บริการดาวน์โหลดนี้ได้มีการหยุดให้บริการไปแล้ว. (เพิ่มเข้ามาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562)

ยูติลิตี้นี้จะอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ Digital Photo Frame DPF-A72 / DPF-E72 ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.46

ฟังค์ชั่นที่ปรับปรุงขึ้นมา

 1. ลดเวลาที่ต้องการในการเริ่มทำงานของ Photo Frame นั้น เมื่อ Listing Order ถูกตั้งเป็น Shoot Date.

 2. ลดเวลาที่จะแสดงรูปภาพหลังจากภาพนั้นถูกลบเมื่อ Listing Order ถูกตั้งเป็น Shoot Date.

การพิจารณาว่า เฟิร์มแวร์นี้ต้องทำการอัพเดตหรือไม่ :

 1. เปิดเพาเวอร์ของเครื่อง Digital Photo Frame นั้นขึ้นมา
 2. กดที่ปุ่ม MENU 
 3. เลือกที่แทป Settings โดยใช้ปุ่ม เลือกทิศทาง
 4. เลือก System Information โดยใช้ ปุ่ม เลือกทิศทาง แล้วกดที่ปุ่ม (ENTER)
 5. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

  - ถ้าเวอร์ชั่นที่แสดงเป็น 1.37 หรือน้อยกว่า  ให้อัพเดตเฟิร์มแวร์นั้นตามขั้นตอนด้านล่างนี้
  - ถ้าหากเวอร์ชั่นนั้นแสดงเป็น 1.46 ท่านไม่ต้องทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อีก
 6. กดที่ปุ่ม(ENTER) หลังจากที่ท่านได้ทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์นั้นแล้ว
 7. กดที่ปุ่ม MENU 
 8. ปิดเพาเวอร์ของเครื่อง Digital Photo Frame.

การเตรียมทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์

ก่อนทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า คอมพิวเตอร์ของท่านทำงานอยู่ด้วยระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ และให้จัดเตรียมสื่อสำหรับบันทึกหนึ่งอย่างต่อไปนี้ไว้ด้วย

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

 • Windows® Vista พร้อม Service Pack 1 (SP1)
 • Windows® XP พร้อม Service Pack 3 (SP3)
 • Windows® 2000 Professional พร้อม Service Pack 4 (SP4)
 • Mac OS X 10.4

สื่อสำหรับบันทึก
หนึ่งในสื่อสำหรับบันทึกต่อไปนี้

 • Memory Stick/Memory Stick Duo ขนาด 16MB หรือใหญ่กว่า
 • การ์ดหน่วยความจำ SD ขนาด 16MB หรือใหญ่กว่า
 • การ์ด xD-Picture ขนาด 16MB หรือใหญ่กว่า

หมายเหตุ: ให้อ้างถึง "เรื่องของการ์ดหน่วยความจำต่าง ๆ " ในคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นั้น ๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของสื่อสำหรับบันทึกที่ใช้งานร่วมกันได้

หมายเหตุที่สำคัญ : ให้อ่านอย่างถี่ถ้วน

คำเตือน:

 1. ในระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์ ให้มั่นใจว่า ตัว Digital Photo Frame และตัว AC adaptor ได้วางไว้ในตำแหน่งที่มั่นคง ซึ่งตัว AC adaptor นั้นจะไม่มีการหลุดออกมา และตัว Digital Photo Frame นั้นจะไม่มีการปิดไฟไปเองได้
  การสูญหายของกำลังงานในระหว่างการอัพเดตนี้อาจจะเป็นสาเหตุให้ตัว Digital Photo Frame เกิดการทำงานที่ผิดปกติได้
 2. ไฟล์นี้ใช้อัพเดตเฉพาะสำหรับรุ่น DPF-A72 และ DPF-E72 เท่านั้น ท่านไม่สามารถใช้ไฟล์นี้กับตัว Digital Photo Frame ของโซนี่ ตัวอื่นได้
 3. การอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ Digital Photo Frame นี้และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดจากการนี้เป็นสิ่งที่ถาวร ไม่สามารถทำกลับไปยังเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นก่อนหน้านั้นได้ หลังจากทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้แล้ว โดยการทำต่อไปในกระบวนการอัพเดต การดาวน์โหลด และการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ ท่านได้รับทราบถึงการตระหนัก และเข้าใจดีแล้วว่าการอัพเดตนี้ไม่สามารถทำการติดตั้งย้อนกลับได้

หมายเหตุ:

 • ขอแนะนำให้ท่านทำการพิมพ์คำแนะนำนี้ออกมาสำหรับอ้างอิงในระหว่างกระบวนการติดตั้งนี้
 • ให้ติดต่อกับ สำนักงานของโซนี่ ในท้องถิ่นของท่าน  ถ้าท่านประสบปัญหาใด ๆ ในระหว่างทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้
ชื่อไฟล์: A72_V146.zip
ขนาดดาวน์โหลด: 4.13 MB (4,337,999 bytes)
ปรับปรุงเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2552

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ DPF-A72/E72 เวอร์ชั่น 1.46

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.46

ขนาดของไฟล์

 • 4.13MB

วันที่ออก

 • 2009-07-17

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista
 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

ดาวน์โหลดไฟล์อัพเกรด

 • ทำการบันทึกไฟล์ A72_V146.zip (4.13 MB (4,337,999 bytes)) ที่ดาวน์โหลดมาไปยังหน้าเดสทอปของท่าน

ทำการกระจายไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้น

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานอยู่บน Windows Vista

 1. ให้คลิกขวาที่ไฟล์ A72_V146.zip ที่ดาวน์โหลดมา
 2. คลิกที่ Extract All.
 3. คลิกที่ Extract ในหน้าต่าง "Extract Compressed (Zipped) Folders" ที่ได้เปิดไว้ จะมีโฟลเดอร์ A72_V146 ถูกเปิดไว้บนหน้าเดสทอปของคอมพิวเตอร์ของท่าน

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานอยู่บน Windows XP

 1. คลิกขวาที่ไฟล์ A72_V146.zip ที่ดาวน์โหลดมา
 2. คลิกที่ Extract All.
 3. คลิกที่ Next ใน "Welcome to the Compressed (zipped) Folders Extraction Wizard".
 4. คลิกที่ Next.
 5. คลิกที่ Finish จะมีโฟลเดอร์ A72_V146 ถูกเปิดไว้บนหน้าเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานอยู่บน Windows 2000

 1. ให้ใช้เครื่องมือคลายการบีบอัดไฟล์ เพื่อทำการกระจายไฟล์ A72_V146.zip ที่บันทึกไว้ ไปยังหน้าเดสทอปของท่าน หลังจากที่ท่านได้ทำการกระจายไฟล์แล้วจะมีโฟลเดอร์ A72_V146 ถูกสร้างไว้บนหน้าเดสทอปของท่าน

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานอยู่บน Mac OS

 1. ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ A72_V146.zipที่บันทึกไว้ โฟลเดอร์ A72_V146 จะได้รับการสร้างขึ้นมาบนหน้าเดสทอปของท่าน

โฟลเดอร์ A72_V146 ที่ได้รับการกระจายออกมาจะประกอบไปด้วย ไฟล์อัพเกรดต่อไปนี้

 • DFA72V02.VUP
  * ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมการปฏิบัติงานของท่าน ไฟล์บางนามสกุล *.VUP, *.vup, อาจจะไม่แสดงให้เห็น

หมายเหตุ

 • ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของท่าน ไฟล์นั้นอาจจะได้รับการกระจายโดยอัตโนมัติเมื่อทำการดาวน์โหลดมาแล้ว ท่านอาจจะไม่สามารถทำการกระจายไฟล์นั้นได้โดยการใช้ขบวนการที่อธิบายไว้ข้างต้น ขึ้นอยู่กับระบบ ปฏิบัติการที่ท่านใช้อยู่ ในกรณีหลัง ให้ใช้เครื่องมือขยายข้อมูล (decompression tool)

เตรียมสื่อสำหรับเก็บบันทึก

ในส่วนนี้จะอธิบายวิธีการอัพเกรดโดยใช้ตัว Memory Stick/Memory Stick Duo.

ถ้าท่านใช้ตัวการ์ดหน่วยความจำ SD , การ์ด CompactFlash  หรือ การ์ด xD-Picture ให้ทำการเปลี่ยน Memory Stick/Memory Stick Duo ด้วยการ์ดหน่วยความจำของท่านในการอธิบายด้านล่างนี้

ให้เตรียม Memory Stick/Memory Stick Duo ที่ผ่านการทำการเริ่มต้นใช้งาน (initialize) (ทำการฟอร์แมท) มาเรียบร้อยแล้ว สำหรับวิธีการเกี่ยวกับการทำการเริ่มต้น ใช้งาน (initialize) (ทำการฟอร์แมท) ให้ดูในคู่มือการใช้งานของกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของท่าน

หมายเหตุ

 • ให้ใช้เฉพาะ Memory Stick/Memory Stick Duo ที่ได้ผ่านการทำการเริ่มต้น (initialized) (ทำการฟอร์แมท) โดยกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของท่าน หรือทำการเริ่มต้น (ฟอร์แมท)โดย ซอฟต์แวร์สำหรับฟอร์แมท Memory Stick โดยเฉพาะที่ชื่อ "Memory Stick Formatter".
 • ให้ใช้การ์ดหน่วยความจำ SD , การ์ด CompactFlash หรือ การ์ด xD-Picture ที่ได้ผ่านการฟอร์แมทหรือทำการเริ่มต้นใช้งานนี้ โดยกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของท่านแล้วเท่านั้น
 • เราไม่แนะนำให้ทำการฟอร์แมท หรือ ทำการเริ่มต้น โดยใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจากตัว DPF-A72/E72 อาจจะไม่รองรับสื่อสำหรับเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ ขึ้นอยู่กับชนิดฟอร์แมทของการทำการเริ่มต้นนั้น
  ถ้าท่านไม่มีทางเลือก ในการที่จะต้องใช้สื่อสำหรับเก็บบันทึกที่ได้ทำการฟอร์แมทโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำการคัดลอกไฟล์ภาพ JPEG และลองดูว่า สามารถแสดงได้อย่างถูกต้องบน เครื่อง DPF-A72/E72 นี้หรือไม่
 • การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะล้มเหลว ถ้าตัว Memory Stick/Memory Stick Duo ประกอบไปด้วยไฟล์อื่นปนกับไฟล์อัพเกรดนี้ ดังนั้นท่านจึงควรใช้เฉพาะ Memory Stick/Memory Stick Duo ที่ได้ผ่านการฟอร์แมท หรือผ่านการทำการเริ่มต้นใช้งานมาใหม่ ๆ

การคัดลอกไฟล์อัพเกรดไปใส่ในสื่อสำหรับบันทึก

การคัดลอกไฟล์อัพเกรดไปยัง Memory Stick/Memory Stick Duo โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

ถ้าคอมพิวเตอร์ของท่านมีช่องใส่ Memory Stick

 1. ให้ใส่ Memory Stick/Memory Stick Duo ที่ทำการฟอร์แมทแล้วเข้าไปในช่องใส่ Memory Stick ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 2. เปิดโฟลเดอร์ A72_V146 บนเดสทอปของท่าน แล้วทำการคัดลอกไฟล์อัพเกรดที่อยู่ภายในนั้นไปสู่ Memory Stick/Memory Stick Duo
 3. โดยที่ไม่ต้องทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา ให้ทำการลากแล้ววางไฟล์อัพเกรดนั้น ไปยังไดเร็กตอรี่รากของ Memory Stick/Memory Stick Duo ได้เลย
   
  * หน้าจอที่แสดงอาจจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมของการปฏิบัติงานของท่าน

ถ้าคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีช่องใส่ Memory Stick

 1. ให้ใส่ตัว Memory Stick/Memory Stick Duo เข้าไปในช่องใส่ Memory Stick ในตัวกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของท่าน
 2. แล้วเชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลนั้นของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
 3. เปิดโฟลเดอร์ A72_V146 ที่อยู่บนหน้าเดสทอปของท่าน แล้วทำการคัดลอกไฟล์อัพเกรดที่อยู่ในนั้นเข้าไปยังตัว Memory Stick/Memory Stick Duo ที่ท่านได้ใส่เข้าไปในกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของท่าน
 4. โดยที่ไม่ต้องทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา ให้ทำการลากแล้ววางไฟล์อัพเกรดนั้น ไปยังไดเร็กตอรี่รากของ Memory Stick/Memory Stick Duo นั้นได้เลย
   
  * หน้าจอที่แสดงอาจจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมของการปฏิบัติงานของท่าน

หมายเหตุ

 • ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อกล้องดิจิตอลเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และวิธีการคัดลอกไปยัง Memory Stick/Memory Stick Duo

การอัพเกรดเฟิร์มแวร์

หมายเหตุ:

 • ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 ด้วยปุ่มบนเครื่อง Digital Picture Frame การปฏิบัติงานไม่สามารถทำการควบคุมด้วยตัวรีโมทคอนโทรลได้
 • ในระหว่างการดำเนินการของขั้นตอนการอัพเกรดเหล่านี้ ให้แน่ใจว่า ตัวเครื่อง Digital Photo Frame และตัว AC adaptor ได้วางอยู่บนพื้นที่มั่นคง ซึ่งจะไม่ทำให้ตัว AC adaptor อาจจะหลุดออกมาได้ และตัว Digital Photo Frame เองจะไม่ถูกปิดไฟ
 • นอกจากนี้ให้ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่า ได้ใส่ Memory Stick/Memory Stick เข้าไปในตัว Digital Photo Frame แล้วอย่างมั่นคงแน่นหนา ซึ่งในระหว่างการอัพเกรดนี้จะต้องไม่ตกหล่นออกมาได้
 • ตัว Digital Photo Frame อาจจะเกิดความผิดปกติขึ้นมาได้ถ้ากำลังงานที่ต่ออยู่เกิดหายไป หรือถ้าตัว Memory Stick/Memory Stick Duo หลุดออกมา ในระหว่างการอัพเกรดนั้น
 1. ตรวจสอบว่า ได้ทำการปิดตัว Digital Photo Frame เอาไว้แล้ว ( ปุ่ม (power) จะเป็นสีแดง)
 2. ให้ใส่ตัว Memory Stick/Memory Stick Duo ที่มีไฟล์อัพเกรดที่คัดลอกมา เข้าไปในช่องใส่ Memory Stick ของเครื่อง Digital Photo Frame.
 3. เปิดเครื่อง Digital Photo Frame โดยการกดที่ ปุ่ม (power) ในขณะที่กดปุ่ม VIEW MODE ค้างไว้
  กดปุ่ม VIEW MODE ค้างไว้จนกระทั่งมีข้อความต่อไปนี้แสดงขึ้นมา บนหน้าจอ LCD

  หมายเหตุ ถ้าการแสดงตามด้านบนไม่ปรากฎในหน้าจอ LCD หลังจากนั้นอีก สองสามนาที หรือหน้าจอมีการผิดเพี้ยน ให้ทำการถอดเอาตัว AC adaptor ออกจากตัว Digital Photo Frame แล้วทำการต่อเข้าไปใหม่ ต่อไปให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปุ่ม (power) เป็นสีเขียว กดที่ ปุ่ม (power) เพื่อทำการปิดไฟของเครื่อง ตรวจสอบด้วยว่า ปุ่ม (power) เป็นสีแดงแล้ว และเริ่มทำการอัพเกรดอีกครั้งจาก "อัพเกรดเฟิร์มแวร์".
  ให้ทำการติดต่อปรึกษากับ ศูนย์บริการลูกค้าของโซนี่ ในท้องถิ่นของท่าน ถ้าการแสดงดังข้างต้นยังไม่แสดงบนหน้าจอ LCD
 4. กดที่ ปุ่ม (ENTER) หลังจากผ่านไปประมาณ สองสามนาที และตรวจสอบว่ามีข้อความต่อไปนี้แสดงอยู่บนหน้าจอ LCD
  หมายเหตุ
  ถ้าหากไม่มีการแสดงดังข้างต้นปรากฎในจอ LCD หลังจากผ่านไปแล้วอย่างน้อย  1 นาที หรือถ้าหน้าจอมีการแสดงที่ผิดเพี้ยนไป ให้ทำการถอดเอาตัว AC adaptor ออกจากตัว Digital Photo Frame และทำการต่อเข้าไปใหม่ ต่อจากนั้นให้ตรวจสอบดูว่า ปุ่ม (power) แสดงเป็นสีเขียวแล้ว ให้กดที่ ปุ่ม (power) เพื่อทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่อง ตรวจสอบด้วยว่า ปุ่ม (power) แสดงเป็นสีแดงแล้ว และให้เริ่มขบวนการอัพเกรดอีกครั้งจาก "การอัพเกรดเฟิร์มแวร์".
  ให้ทำการติดต่อปรึกษากับ ศูนย์บริการลูกค้าของ โซนี่ ในท้องถิ่นของท่านถ้าการแสดงด้านบนยังไม่ปรากฎในหน้าจอของ LCD
 5. กดที่ ปุ่ม (ENTER) จอ LCD จะเปลี่ยนการแสดงไปตามการแสดงต่อไปนี้ และโปรแกรมสำหรับทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะทำงาน จะใช้เวลาประมาณ 1 นาที 30 วินาที ในการเขียนเฟิร์มแวร์นี้


  ข้อแนะนำในการแก้ปัญหา

  1. ถ้ามีข้อความแสดงความผิดพลาดว่า "No update file found." แสดงขึ้นมา
   สาเหตุ: ไม่มีไฟล์นั้นอยู่ในตัว Memory Stick/Memory Stick Duo.
   การดำเนินการ: ตรวจสอบว่า มีไฟล์ที่ถูกต้องได้รับการคัดลอกมายังตำแหน่งที่ถูกต้องบนตัว Memory Stick/Memory Stick Duo และให้ทำซ้ำขั้นตอนใน "การอัพเกรดเฟิร์มแวร์" ตั้งแต่ต้น
  2. ถ้ามีข้อความแสดงความผิดพลาดว่า "Update failed. See [Explanations on program update]" ขึ้นมา
   สาเหตุ : ตัว Memory Stick/Memory Stick Duo นั้นได้หลุดออกมาในระหว่างการอัพเกรด
   การดำเนินการ: คลิกที่ "คำอธิบายในโปรแกรมอัพเดต" ด้านล่างและอ่านคำแนะนำนั้น

 6. เมื่อมีข้อความแสดงว่าทำสำเร็จแล้วแสดงบนหน้าจอ LCD ให้กดที่ ปุ่ม (power) เพื่อทำการปิดเพาเวอร์ของตัว Digital Photo Frame

   

 7. ให้ถอดเอาตัว Memory Stick/Memory Stick Duo ออกจากตัว Digital Photo Frame.

ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ที่ทำการอัพเกรดไป

 1. เปิดเครื่อง Digital Photo Frame โดยการกดที่ ปุ่ม (Power)
 2. กดที่ปุ่ม MENU 
 3. เลือกที่แทป Settings โดยใช้ ปุ่มเลือกทิศทาง
 4. เลือก System Information โดยใช้ ปุ่มเลือกทิศทาง และทำการกดที่ ปุ่ม(ENTER)
 5. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์นั้นที่แสดงเป็น 1.46.x.xx.

 6. กดที่ ENTER หลังจากที่ท่านได้ทำการตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์นั้นแล้ว
 7. กดที่ ปุ่ม MENU 
 8. ปิดเครื่อง Digital Photo Frame
 9. เป็นการสิ้นสุดการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้


คำอธิบายในโปรแกรมอัพเดต  

ถ้ามีข้อผิดพลาด "Update failed. See [Explanations on program upgrade]." เกิดขึ้นในระหว่างการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของ Digital Photo Frame ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ทำการปิดเพาเวอร์ของ Digital Photo Frame และทำซ้ำตามขั้นตอนใน "การอัพเกรดเฟิร์มแวร์ " ตั้งแต่เริ่มต้น

ถ้าปัญหายังไม่สามารถแก้ได้โดยการทำตามขั้นตอนข้างต้น

 • ให้ทำซ้ำตามขั้นตอนข้างต้นหลาย ๆ ครั้ง
 • ทำการเตรียมการเริ่มใช้งาน (ฟอร์แมท) การ์ดหน่วยความจำที่ท่านใช้อยู่ ทำการคัดลอกไฟล์อัพเกรดนั้นซ้ำลงในการ์ดหน่วยความจำ และพยายามทำตามขั้นตอนข้างต้นอีกครั้ง
 • ลองการ์ดหน่วยความจำอันอื่นถ้าหากมี
 • ถ้าปัญหานี้ยังคงไม่สามารถแก้ได้ ให้ติดต่อปรึกษากับ ศูนย์บริการลูกค้าของโซนี่ ในท้องถิ่นของท่าน