รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • DPP-F700

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โซนี่ขอมอบไดร์ฟเวอร์ล่าสุดสำหรับเครื่องพิมพ์ DPP-F700.

โดยการติดตั้งไดร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์นี้ และเชื่อมต่อเครื่อง DPP-F700 เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ทำงานกับ Windows ด้วยสาย USB, ท่านก็จะสามารถทำการพิมพ์รูปภาพ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้.

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเมื่อทำการใช้เครื่องพิมพ์นี้ หรือเมื่อทำการติดตั้งซอฟท์แวร์นี้, ให้อ่านคำอธิบายด้านล่างนี้ก่อนทำการติดตั้งซอฟท์แวร์นี้.

ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานร่วมกันได้

 • Windows® 7
 • Windows Vista® SP2
 • Windows® XP SP3

  โซนี่ไม่รับประกันการทำงานกับคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอยู่กับระบบปฏิบัติการ Windows® 2000 หรือเก่ากว่านั้น, Windows® Me หรือเก่ากว่านั้น.

 

สภาวะแวดล้อมการทำงานขั้นต่ำสุด

 • CPU Pentium III 500 MHz หรือสูงกว่า
 • RAM 256 MB หรือมากกว่า
  (แนะนำให้เป็น Pentium III 800 MHz หรือสูงกว่า และ 512 MB หรือมากกว่า)
 • พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ 500 MB หรือมากกว่า
  (ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Windows, more space may อาจจะมีความต้องการพื้นที่ว่างมากขึ้นในการติดตั้งซอฟท์แวร์นี้. พื้นที่ว่างของหน่วยความจำจะต้องการมากขึ้นถ้าท่านประสงค์ที่จะทำการตัดต่อข้อมูลรูปภาพด้วย.)

 

ข้อระวัง

 1. ปัญหาต่าง ๆ อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าท่านทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หลายตัวเข้ากับคอมพิวเตอร์ตัวเดียวกัน (รวมถึงเครื่องพิมพ์เครื่องอื่น ๆ) หรือถ้าท่านใช้ USB Hub. ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น, ให้ลดจำนวนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนั้นลง.
 2. ท่านไม่สามารถทำการใช้งานจากอุปกรณ์ USB อื่นไปพร้อม เครื่องพิมพ์นี้ได้.
 3. ห้ามทำการถอดสาย USB ออกในระหว่างที่กำลังมีการส่งถ่ายข้อมูลหรือกำลังทำการพิมพ์ เพราะจะส่งผลกระทบต่อการพิมพ์.
 4. เครื่องพิมพ์นี้ไม่รองรับโหมด standby, sleep, และ hibernation และการรีสตาร์ทจากโหมดเหล่านั้น.
  ดังนั้นจึงต้องไม่ให้พีซีที่ต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์นี้เข้าสู่โหมดเหล่านั้น ในระหว่างทำการพิมพ์อยู่. ไม่เช่นนั้น, การพิมพ์อาจจะล้มเหลว.
  ถ้าท่านทำการหยุดพิมพ์ชั่วคราวในระหว่างการทำงาน, และเริ่มทำการพิมพ์ต่อหลังจากนั้นอีกชั่วครู่, การพิมพ์อาจจะทำงานได้ไม่ถูกต้อง.
 5. สภาวะแวดล้อมที่แนะนำนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดว่าจะทำงานได้ถูกต้อง.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้
ชื่อไฟล์: DPPF700W01.exe
ขนาดดาวน์โหลด: 5,059,528 bytes
ปรับปรุงเมื่อ: 28 ธันวาคม 2552

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Printer Driver For Windows 7/Vista/XP/2000

ขนาดของไฟล์

 • 4.82MB

วันที่ออก

 • 2014-07-07

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

ข้อระวัง

 • ให้ทำการล็อกออนด้วย Administrator.
 • ห้ามทำการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์นี้เข้ากับคอมพิวเตอร์จนกว่าจะมีการบอกให้ทำเช่นนั้น. ถ้าบังเอิญท่านทำการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์นี้เข้าไปก่อนคำสั่ง, ให้ทำการปฏิบัติดังต่อไปนี้.

  - สำหรับ Windows 2000/XP/Vista:
  1. จะปรากฎหน้าต่างของ Search For New Hardware Wizard (Windows 2000/XP) หรือ Found New Hardware (Windows Vista) ขึ้นมา.
  2. ให้ถอดเครื่องพิมพ์นั้นออก และคลิกที่ Cancel.


  - สำหรับ Windows 7:
  1. เครื่องพิมพ์จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุชื่อ (unspecified device).
  2. ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ที่ดาวน์โหลดมาตามคำสั่งด้านล่างนี้.
  3. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้าไป, และเปิดที่ Devices and Printers.
  4. คลิกขวาที่ไอคอนของ DPP-F700 และเลือกที่ Troubleshoot.
  5. เลือกที่ Apply this fix.

คำแนะนำในการดาวน์โหลด:

 1. ทำการดาวน์โหลดและเก็บบันทึกไฟล์ DPPF700W01.exe (5,059,528 bytes) ไปยังหน้าเดสทอป.
 2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน DPPF700W01.exe บนหน้าเดสทอป และทำตามคำแนะนำนั้น เพื่อทำการติดตั้งตัวซอฟท์แวร์.