รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VPCYB15AG
  • VPCYB16KW
  • VPCYB16KG
  • VPCYB15AH

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • VAIO Care

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 6.3.2.10200

ขนาดของไฟล์

  • 46.4MB

วันที่ออก

  • 2011-04-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit

ดาวน์โหลด

โปรดทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิชั่นต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลดมา

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. Download the .exe file to a temporary or download directory (please note this directory for reference).
2. Go to the directory where the file was downloaded.
3. Double-click the .exe file to start the installation.
4. Follow the installation wizard that appears and when the installation finishes, please restart the computer if needed.