รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • SVT21216CG
  • SVT21216CGB
  • SVT21215CG
  • SVT21215SG
  • SVT21215ST

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชั่น R1080F6 และจะมีการปรับปรุงในรายการต่อไปนี้:

- อัพเดตเพื่อแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
BIOS Update version R1080F6
ชื่อไฟล์: EP0000601173.exe
ขนาดไฟล์: 5.82 MB (6101352 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • BIOS Update version R1080F6

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • R1080F6

ขนาดของไฟล์

  • 5.82 MB

วันที่ออก

  • 2015-02-16

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601173.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิด BIOS Menu
2. ตรวจสอบเวอร์ชั่น BIOS คือ R1080F6.