เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดต SFEP Driver ไปเป็น version 1.0.0 สำหรับ Windows 8.1 Upgrade

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
SFEP Driver Update version 1.0.0 for Windows 8.1 Upgrade
ชื่อไฟล์: EP0000600937.exe
ขนาดไฟล์: 2.32 MB (2427416 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • SFEP Driver Update version 1.0.0 for Windows 8.1 Upgrade

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.0.0

ขนาดของไฟล์

  • 2.32 MB

วันที่ออก

  • 2016-09-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600937.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์