เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดต Sony IR Remote Control Driver ไปเป็น version 1.1.0.8210

- รองรับ Windows 8.1

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Sony IR Remote Control Driver version 1.1.0.8210
ชื่อไฟล์: EP0000600921.exe
ขนาดไฟล์: 10.4 MB (9958168 byte)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Sony IR Remote Control Driver version 1.1.0.8210

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.1.0.8210

ขนาดของไฟล์

  • 9.5 MB

วันที่ออก

  • 2016-09-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600921.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์