เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดต Bluetooth Driver (Intel) ไปเป็น version 3.1.1307.0362 สำหรับ Windows 8.1 Upgrade

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Bluetooth Driver (Intel) Update version 3.1.1307.0362 for Windows 8.1 Upgrade
ชื่อไฟล์: EP0000600913.exe
ขนาดไฟล์: 60.45 MB (63383944 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Bluetooth Driver (Intel) Update version 3.1.1307.0362 for Windows 8.1 Upgrade

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 3.1.1307.0362

ขนาดของไฟล์

  • 60.45 MB

วันที่ออก

  • 2016-09-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่  EP0000600913.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิด Registry Editor
2. ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{302600C1-6BDF-4FD1-1304-148929CC1385}\DisplayVersion
3. Version ควรแสดงเป็น 3.1.1307.0362.