รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SVD13213SG
 • SVD13217PG
 • SVD13211SF
 • SVD13211CW
 • SVD13211SN
 • SVD13211CG
 • SVD13211SG
 • SVD13217PT
 • SVD13217PA
 • SVD13216PW
 • SVD13213ST
 • SVD13212SH
 • SVD13218PG
 • SVD13215CG
 • SVD13211SA

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดท NFC Driver (Intel) ไปเป็นเวอร์ชัน 6.5.2.0 for Windows 8.1 Upgrade

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
NFC Driver (Intel) Update version 6.5.2.0 for Windows 8.1 Upgrade
ชื่อไฟล์: EP0000600888.exe
ขนาดไฟล์: 9.23 MB (9674408 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • NFC Driver (Intel) Update version 6.5.2.0 for Windows 8.1 Upgrade

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 6.5.2.0

ขนาดของไฟล์

 • 9.23 MB

วันที่ออก

 • 2014-03-20

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600888.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Program Files\NXPProximityInstaller\driver\x64\NxpNfpProvider.dll
2. เวอร์ชันควรแสดงเป็น 6.5.2.0.