รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Pointing Driver (Synaptics)

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 16.2.10.5

ขนาดของไฟล์

  • 108.84MB

วันที่ออก

  • 2012-12-21

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ดาวน์โหลด

สำหรับการอัพเกรด VAIO อัตโนมัติ  โปรดใช้ยูติลิตี้ VAIO สำหรับ Windows 8 Upgrade. กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ถ้าคุณต้องการอัพเกรด VAIO เป็น Windows 8 ด้วยตนเอง  โปรดติดตั้งไดร์ฟเวอร์ต่อไปนี้ตามคำสั่งที่ระบุไว้ด้านล่างนี้:

 

1. VAIO Care_VAIO Update Uninstall Utility: SOAOTH-80999993-0080.EXE
2. Media Gallery Uninstaller : SOAMGA-80269898-0082.EXE
3. Microsoft C Runtime Library for PowerDVD 2003: MIAOTH-80276467-0082.EXE
4. Desktop Shortcuts Uninstaller: SOAOTH-80999996-0080.EXE
5. ArcSoft Magic-i uninstaller: SOAOTH-80102012-0080.EXE
6. VAIO Creation Uninstall Program : SOAOTH-80275471-0082.EXE
7. Unified Uninstall Tool 3.0: UNAOTH-80276060-0080.EXE
8. Bluetooth Driver Uninstaller for Atheros : AHDBLT-80272933-0082.EXE
9. SATA Driver (Intel) ZPODD Disable Registry Patch : INDOTH-80275282-0082.EXE
10. Pointing Driver (Synaptics) Uninstaller: SPDOTH-80276292-0080.EXE
11. USB3.0 Uninstaller for Intel: INDUSB-80271793-0082.EXE
12. BIOS - R0160E8 : ISBSYS-80275607-0082.EXE
13. BIOS - R0280V4 : AEBSYS-80275609-0082.EXE
14. BIOS - R0143C5.0907 : ISBSYS-80275880-0082.EXE
15. BIOS - R0093C6.0830 : ISBSYS-80275457-0082.EXE
16. BIOS - R0210E4: ISBSYS-80275641-0082.EXE
17. BIOS - R0220E6: ISBSYS-80275605-0082.EXE
18. SATA driver (Intel): INDOTH-80275279-0082.EXE
19. ME F/W - 8.0.3.1427  : UNDOTH-80275646-0082.EXE
20. Bluetooth Driver (Atheros): AHDBLT-80275591-0082.EXE
21. Bluetooth Driver (Intel): INDBLT-80276518-0082.EXE
22. Chipset Driver (AMD): A2DCHI-80272704-0082.EXE
23. Chipset Driver (Intel): INDCHI-80275590-0082.EXE
24. FingerPrint (Authentec): AUDFPD-80275394-0082.EXE
25. Graphics Driver for D2 (Intel): INDVID-80275571-0082.EXE
26. Graphics Driver for Discrete NB (AMD): A2DVID-80272914-0082.EXE
27. Graphics Driver (Intel): INDVID-80275628-0082.EXE
28. Graphics Driver for NB (Intel): INDVID-80275572-0082.EXE
29. Graphics Driver for PX5 (AMD): A2DVID-80272930-0082.EXE
30. Graphics Driver (NVIDIA): NVDVID-80275630-0082.EXE
31. Graphics Driver (NVIDIA): NVDVID-80275574-0082.EXE
32. Graphics Driver for UMA (AMD): A2DVID-80272707-0082.EXE
33. MRHD Graphics Driver for Discrete (AMD): A2DVID-80275451-0082.EXE
34. Memory Card Reader Writer Driver (Realtek): REDMCC-80270160-0082.EXE
35. Memory Card Reader Writer Driver (Realtek): REDMCC-80275401-0082.EXE
36. Memory Card Reader Writer Driver (Realtek): REDMCC-80270228-0082.EXE
37. Memory Card Reader Writer Driver_MS (Ricoh): RIDMSC-80275570-0082.EXE
38. Memory Card Reader Writer Driver_SD (Ricoh): RIDFMC-80275569-0082.EXE
39. Pointing Driver (Synaptics): SPDOTH-80275405-0082.EXE
40. SATA driver (AMD): A2DOTH-80272705-0082.EXE
41. Intel PROset Wireless WiMAX Uninstaller : INDOTH-80999998-0082.EXE
42. Wireless Display Driver (Intel): INDOTH-80277115-0082.EXE
43. Wireless LAN Driver (Atheros) : AHDWLL-80275418-0082.EXE
44. Wireless LAN Driver (Intel): INDWLL-80275587-0082.EXE
45. Sony Wireless State Device Driver: SODSWS-80270637-0082.EXE
46. Battery Check_Updater: SOAOTH-80271941-0082.EXE
47. Intel PROset Wireless Wimax Software: INAWIM-80999999-0082.EXE
48. Keyboard Shortcuts Uninstaller: SOAOTH-80273734-0082.EXE
49. PlayMemories Home: SOAOTH-80275473-0082.EXE
50. VAIO Collaboration Apps: SOAOTH-80270440-0082.EXE
51. VAIO Control Center_Updater: SOAVCC-80271939-0082.EXE
52. VAIO Data Restore Tool Win8_Updater : SOAOTH-80272332-0082.EXE
53. VAIO Hardware Diagnostics Win8_Updater: SOAVHD-80272331-0082.EXE
54. VAIO Image Optimizer: SOAOTH-80275469-0082.EXE
55. VAIO Messenger Uninstaller: SOAOTH-80275602-0082.EXE
56. VAIO Movie Creator Template Data : SOAOTH-80275470-0082.EXE
57. VAIO Peripherals Metadata : SOAOTH-80270376-0082.EXE
58. VAIO Power Management_Updater: SOAVPM-80270503-0082.EXE
59. VAIO Smart Network Update : SOASNW-80271937-0082.EXE
60. VAIO Transfer Support: SOAOTH-80275008-0082.EXE
61. WVaio_Gate_Update: SOAVAG-80274510-0082.EXE
62. VAIO Care 8.0 Updater: SOAVCA-80274715-0082.EXE
63. VAIO Update 6.0: SOAVUD-80278339-0080.EXE
 

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ .exe ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้
3. ดับเบิลคลิกที่ .exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง
4. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้นและเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น