เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Control Center ไปเป็นเวอร์ชั่น 6.0.5.10150 สำหรับ อัพเกรด Windows 8 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- ภายหลังการอัพเกรดไปเป็น Windows 8, Network Sharing ของ Vaio Control Center ไม่ทำงาน

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
VAIO Control Center version 6.0.5.10150 for Windows 8 Upgrade
ชื่อไฟล์: EP0000600536.exe
ขนาดไฟล์: 65.39 MB (68563976 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • VAIO Control Center version 6.0.5.10150 สำหรับ อัพเกรด Windows 8

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 6.0.5.10150

ขนาดของไฟล์

  • 65.39 MB

วันที่ออก

  • 2012-11-06

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600536.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt
2. เวอร์ชั่นควรแสดงเป็น 6.0.5.10150.