เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Wireless LAN Driver (Intel) ไปเป็นเวอร์ชั่น 15.5.4.45 สำหรับอัพเกรด Windows 8

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Wireless LAN Driver (Intel) version 15.5.4.45 for Windows 8 Upgrade
ชื่อไฟล์: EP0000600523.exe
ขนาดไฟล์: 69.19 MB (72542992 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Wireless LAN Driver (Intel) version 15.5.4.45 for Windows 8 Upgrade

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 15.5.4.45

ขนาดของไฟล์

  • 69.19 MB

วันที่ออก

  • 2012-10-26

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600523.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Windows\System32\drivers\NETwew00.sys
2. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 15.5.4.45.