เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Bluetooth Driver (Atheros) ไปเป็นเวอร์ชั่น 8.0.0.212 สำหรับ อัพเกรด Windows 8 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- ปัญหาฟังค์ชั่น Bluetooth ในโหมด Airplane ภายหลังจากที่ระบบกลับมาทำงานเป็นปกติจาก Sleep

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Bluetooth Driver (Atheros) version 8.0.0.212 for Windows 8 Upgrade
ชื่อไฟล์: EP0000600579.exe
ขนาดไฟล์: 183.58 MB (192488816 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Bluetooth Driver (Atheros) version 8.0.0.212 สำหรับ อัพเกรด Windows 8

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 8.0.0.212

ขนาดของไฟล์

  • 183.58 MB

วันที่ออก

  • 2012-11-06

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600579.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles(X86)\Bluetooth Suite\BtTray.exe
2. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 8.0.0.212.