รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCJ228FW
 • VPCJ218FW
 • VPCJ228FG
 • VPCJ228FH
 • VPCJ218FG
 • VPCJ218FH

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Graphics Driver (Intel) ไปเป็นเวอร์ชั่น 9.17.10.2849 สำหรับ อัพเกรด Windows 8 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- BSOD (Blue Screen of Death) ในขณะที่ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของ Intel Graphics

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Graphics Driver version 9.17.10.2849 for Windows 8 Upgrade
ชื่อไฟล์: EP0000278466.exe
ขนาดไฟล์: 117 MB (123,478,016 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Graphics Driver (Intel) version 9.17.10.2849 สำหรับ อัพเกรด Windows 8

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 9.17.10.2849

ขนาดของไฟล์

 • 117.0MB

วันที่ออก

 • 2012-11-06

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000278466.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys
2. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 9.17.10.2849.