เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Graphics Driver (AMD) ไปเป็นเวอร์ชั่น 9.1.0.0 สำหรับอัพเกรด Windows 8

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Graphics Driver (AMD) version 9.1.0.0 for Windows 8 Upgrade
ชื่อไฟล์: EP0000600535.exe
ขนาดไฟล์: 282.4 MB (296115776 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Graphics Driver (AMD) version 9.1.0.0 สำหรับอัพเกรด Windows 8

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 9.1.0.0

ขนาดของไฟล์

  • 282.4 MB

วันที่ออก

  • 2012-10-26

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ดาวน์โหลด

สำคัญ:

* แพทช์นี้สามารถใช้ได้สำหรับรุ่น Hybrid 

* หลังจากติดตั้งแพทช์นี้ โปรดติดตั้ง Graphics Driver (AMD) version 1.0.0.0830 for Windows 8 Upgrade.

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600535.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\DriverVersion
2. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 9.1.0.0.