เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Graphics Driver (AMD) ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.0.0.0830 สำหรับอัพเกรด Windows 8 และจะแก้ไขอาการต่อไปนี้;

- แก้ปัญหาเรื่องไม่เล่นกลับภาพในหน้าต่างของ Power DVD ในขณะที่ทำการเล่นกลับภาพยนตร์จากแผ่น BD หรือ DVD 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Graphics Driver (AMD) version 1.0.0.0830 for Windows 8 Upgrade
ชื่อไฟล์: EP0000600543.exe
ขนาดไฟล์: 2.38 MB (2490520 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Graphics Driver (AMD) version 1.0.0.0830 for Windows 8 Upgrade

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.0.0.0830

ขนาดของไฟล์

  • 2.38 MB

วันที่ออก

  • 2012-10-26

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ดาวน์โหลด

Important:
This patch must be installed after installing Graphics Driver (AMD) version 9.1.0.0 for Windows 8 Upgrade.

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600543.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Upgrade\MRHD\MRHD_install.txt
2. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 1.0.0.0830.