เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Pointing Driver (Synaptics) ไปเป็นเวอร์ชั่น 16.2.16.2 สำหรับอัพเกรด Windows 8

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Pointing Driver (Synaptics) version 16.2.16.2 for Windows 8 Upgrade
ชื่อไฟล์: EP0000600545.exe
ขนาดไฟล์: 117.86 MB (123579048 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Pointing Driver (Synaptics) version 16.2.16.2 for Windows 8 Upgrade

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 16.2.16.2

ขนาดของไฟล์

  • 117.86 MB

วันที่ออก

  • 2012-10-26

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600545.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Windows\System32\drivers\SynTP.sys
2. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 16.2.16.2.