รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Realtek PCIe GBE Family Controller

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 8.2.612.2012

ขนาดของไฟล์

  • 8.48 MB

วันที่ออก

  • 2013-02-20

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ดาวน์โหลด

Please install the following drivers and applications according to the order listed below:

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. Download the file to a temporary or download directory (Please note this directory for reference later).
2. Go to the directory where the file was downloaded and double-click the .exe file.
3. Follow the instructions displayed in the installation wizard.
4. After installation is completed, please restart the computer.