รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Notebook Utilities

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.0

ขนาดของไฟล์

 • 114.61 MB

วันที่ออก

 • 2013-02-20

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 8 64bit

ดาวน์โหลด

Please install the following drivers and applications according to the order listed below:

ติดตั้ง

รายละเอียด

Important Notes: Before installing the Notebook Utilities, please note the following:

 1. If you have installed the Notebook Utilities update before 17 May 2013, it is recommended that you install the User Account Control Update version 1.0 - 5162013 (EP0000600768.exe) on your computer.
 2. If you have performed a clean install of the Windows 7 operating system, please ensure that all Original Drivers and Sony Shared Library application from the Sony support site have been installed on your computer.
 3. It is not necessary to revert to the original drivers for any drivers that you have properly installed updates from the Sony support site.

 Download and Installation Instructions:

 1. Download the file to a temporary or download directory (Please note this directory for reference later).
 2. Go to the directory where the file was downloaded and double-click the .exe file.
 3. Follow the instructions displayed in the installation wizard.
 4. After installation is completed, please restart the computer.