รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • VAIO Update

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 6.0.2.10230

ขนาดของไฟล์

  • 47.52 MB

วันที่ออก

  • 2014-04-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ดาวน์โหลด

โปรดทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิชั่นต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลดมา:

ติดตั้ง

รายละเอียด

  1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
  2. ไปยังไดเร็กตอรี่นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้และดับเบิลคลิกที่ .exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง
  3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้งนั้น
  4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์