รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SVF1432RSG
 • SVF1432SSG
 • SVF14329SG
 • SVF14326SG
 • SVF14326SN
 • SVF14327CG
 • SVF14327SG
 • SVF1432MSG
 • SVF14328SA
 • SVF14327SH
 • SVF14328SG
 • SVF14328SH

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • NFC Driver Registry Patch for SHA2

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.50c

ขนาดของไฟล์

 • 2.32 MB

วันที่ออก

 • 2014-02-17

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 8 64bit

ดาวน์โหลด

โปรดทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิชั่นต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลดมา

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ .exe ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
 2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้
 3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง
 4. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น และเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นหากจำเป็น