รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Sony Shared Library

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 6.2.0.07020

ขนาดของไฟล์

  • 5.27 MB

วันที่ออก

  • 2014-02-17

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ดาวน์โหลด

โปรดทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิชั่นต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลดมา

ติดตั้ง

รายละเอียด

  1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ .exe ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
  2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้
  3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง
  4. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น และเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นหากจำเป็น