รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-Z57GG
 • VGN-Z56TG
 • VGN-Z55GG
 • VGN-Z56GG
 • VGN-Z55TG
 • VGN-Z58GG
 • VGN-Z57TG
 • VGN-Z56SG
 • VGN-Z56MG

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง VAIO Event Service

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 5.0.0.07010

ขนาดของไฟล์

 • 8.3 MB

วันที่ออก

 • 2009-12-03

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ดาวน์โหลด

ให้ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่อไปนี้ ตามลำดับของการดาวน์โหลดนี้

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ EP0000556248.exe นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ EP0000556248.exe นั้นเพื่อทำการเริ่มทำการติดตั้ง
3..ทำตามตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมา และเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น ถ้าจำเป็น