รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-SR56TG
 • VGN-SR53SF
 • VGN-SR53GF
 • VGN-SR56GG
 • VGN-SR55MF
 • VGN-SR56MG
 • VGN-SR53TF
 • VGN-SR56SG
 • VGN-SR55TF
 • VGN-SR55GF

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง VAIO Smart Network

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 3.0.0.08120

ขนาดของไฟล์

 • 7.94 MB

วันที่ออก

 • 2009-12-03

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ดาวน์โหลด

ให้ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลดนี้

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ EP0000556235.exe นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000556235.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น