รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-NW27MF
 • VGN-NW27GF
 • VGN-NW23SE
 • VGN-NW23GF
 • VGN-NW29MF
 • VGN-NW29GF
 • VGN-NW25GF
 • VGN-NW23GE
 • VGN-NW23NE
 • VGN-NW28GG

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง VAIO Update

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 4.2.0.07300

ขนาดของไฟล์

 • 7.42 MB

วันที่ออก

 • 2009-12-03

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ดาวน์โหลด

ให้ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่อไปนี้ตามลำดับการดาวน์โหลดนี้

ติดตั้ง

รายละเอียด

 

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ EP0000556236.exe นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ EP0000556236.exe นั้นเพื่อทำการเริ่มทำการติดตั้ง
3. ทำตามตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมา
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น ถ้าจำเป็น