รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-FW55GF
 • VGN-FW53GF
 • VGN-FW57GH
 • VGN-FW55MF
 • VGN-FW55TF
 • VGN-FW56GF

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง HDMI Audio Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 6.0.1.5897

ขนาดของไฟล์

 • 9.6069MB

วันที่ออก

 • 2009-11-16

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ดาวน์โหลด

ให้ทำการติดตั้ง ไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลดนี้

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ AudioDriverHDMI.exe นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ AudioDriverHDMI.exe นั้นเพื่อทำการเริ่มทำการติดตั้ง
3. ทำตามตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมา และเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น ถ้าจำเป็น