รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCCW15FN
 • VPCCW12EN
 • VPCCW1AGG
 • VPCCW16FW
 • VPCCW1BGN
 • VPCCW18FG
 • VPCCW13EG
 • VPCCW18FW
 • VPCCW16FA
 • VPCCW16FS
 • VPCCW15FH
 • VPCCW1ZEG
 • VPCCW15FA
 • VPCCW15FG
 • VPCCW15FW
 • VPCCW16FG
 • VPCCW12ES
 • VPCCW1ZEH

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • To install SD Memory Card

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 6.13.2.6

ขนาดของไฟล์

 • 3.51 MB

วันที่ออก

 • 2009-12-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ดาวน์โหลด

Please install the following drivers and applications based on the download order.

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. Download the EP0000556212.exe file to a temporary or download directory (please note this directory for reference).
2. Go to the directory where the file was downloaded and double-click the EP0000556212.exe file to begin the installation.
3. Follow the installation wizard that appears.
4. When the installation finishes, please restart the computer if needed.