รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SVT13115FH
 • SVT13116FG
 • SVT13115FG
 • SVT13115FA
 • SVT13117FA
 • SVT13116FW
 • SVT13115FGS
 • SVT13117FG
 • SVT13115FW
 • SVT13113EN

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • VAIO Location Utility

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.1.00.06060

ขนาดของไฟล์

 • 4.58 MB

วันที่ออก

 • 2012-06-26

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ .exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น