รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SVT11113FH
 • SVT11115FA
 • SVT11113FG
 • SVT11116FG
 • SVT11115FG
 • SVT11113FA
 • SVT11113FGS
 • SVT11113FF

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Hotkey Utilities for models with HDD only

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.0

ขนาดของไฟล์

 • 157.71 MB

วันที่ออก

 • 2012-06-26

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ .exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น4. หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น