รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SVS15115FW
 • SVS15116GGB
 • SVS15116GG
 • SVS15116GA
 • SVS15116GW
 • SVS15116GN
 • SVS15115FN
 • SVS15115FH
 • SVS15115FG

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Audio Driver Registry Patch

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 20120308

ขนาดของไฟล์

 • 3.38 MB

วันที่ออก

 • 2012-06-27

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ .exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง 3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น