รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Intel® Management Engine Interface

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 8.0.2.1410

ขนาดของไฟล์

  • 48.45 MB

วันที่ออก

  • 2014-07-17

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้และดับเบิลคลิกที่ .exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์