รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SVE14A15FA
 • SVE14A16FG
 • SVE14A15FN
 • SVE14A15FH
 • SVE14A16FN
 • SVE14A15FG
 • SVE14A15FF
 • SVE14A16FA

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Wi-Fi Direct Support

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1

ขนาดของไฟล์

 • 3.3 MB

วันที่ออก

 • 2012-06-12

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (กรุณาจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิง).
2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ ไฟล์.exe นั้น
3. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่แสดงขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้ง
4. ภายหลังการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์