รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Wi-Fi Derict HW Support

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.0.0.09140

ขนาดของไฟล์

  • 3.3 MB

วันที่ออก

  • 2013-01-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และ ดับเบิลคลิกที่ .exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้นและเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น

4. โปรดทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น