รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Memory Card Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 6.1.7601.90

ขนาดของไฟล์

  • 14.16 MB

วันที่ออก

  • 2013-01-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และ ดับเบิลคลิกที่ .exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้นและเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น

4. โปรดทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น