รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCYB36KA
 • VPCYB36KG
 • VPCYB35AF
 • VPCYB35AG
 • VPCYB35AA
 • VPCYB35AN
 • VPCYB35AH
 • VPCYB36KW

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Wireless LAN Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 9.0.0.216

ขนาดของไฟล์

 • 4.67 MB

วันที่ออก

 • 2011-10-21

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit

ดาวน์โหลด

โปรดทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิชั่นต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลดมา

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ .exe ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้
3. ดับเบิลคลิกที่ .exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง
4. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้นและเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น