รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCEH2BGA
 • VPCEH26EF
 • VPCEH25EG
 • VPCEH2BGG
 • VPCEH26EA
 • VPCEH28FA
 • VPCEH26EG
 • VPCEH28FF
 • VPCEH28FH
 • VPCEH26EN
 • VPCEH28FG
 • VPCEH26EH
 • VPCEH25EN
 • VPCEH27FG
 • VPCEH28FN
 • VPCEJ25FG
 • VPCEH2BGN

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • VAIO Update

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 5.4.0.15300

ขนาดของไฟล์

 • 31.16 MB

วันที่ออก

 • 2011-12-08

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ดาวน์โหลด

ให้ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลด

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ดาวน์โหลดไฟล์ .exe ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (กรุณาจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิง)
2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้
3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe นั้นเพื่อเริ่มการติดตั้ง
4. ทำตามตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎและเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าจำเป็น