รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VPCEG28FG
  • VPCEG27FA
  • VPCEG25EN
  • VPCEG2AEN
  • VPCEG28FA
  • VPCEG26EG
  • VPCEG27FH
  • VPCEG25EG
  • VPCEG28FN
  • VPCEG25EA
  • VPCEG27FG
  • VPCEG28FH
  • VPCEG28FW

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Intel Wireless LAN Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 14.0.1.2

ขนาดของไฟล์

  • 49.81MB

วันที่ออก

  • 2011-12-22

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ดาวน์โหลด

กรุณาทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่อไปนี้ตามลำดับการดาวน์โหลด

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ .exe ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download(กรุณาจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับการอ้างอิงภายหลัง).
2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้
3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe นั้นเพื่อเริ่มการติดตั้ง
4. ทำตามคำสั่งที่แสดงในตัวช่วยติดตั้ง และภายหลังการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น