รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCSB28GG
 • VPCSB28GF
 • VPCSA28GA
 • VPCSB27GG
 • VPCSB25FG
 • VPCSB28GA
 • VPCSB27GH
 • VPCSB25FH
 • VPCSB26FF
 • VPCSA28GG
 • VPCSB27GA
 • VPCSA25GG
 • VPCSA26GG
 • VPCSB26FA
 • VPCSA26GA
 • VPCSB25FA
 • VPCSB26FG
 • VPCSA25GH

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • SATA Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 10.1.0.1008

ขนาดของไฟล์

 • 0.2MB

วันที่ออก

 • 2012-04-05

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ดาวน์โหลด

กรุณาทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลด

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ดาวน์โหลดไฟล์ .zip ไปยังไดเรกตอรี่ temporary หรือ download (กรุณาจำได้เรกตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิง)
2. ไปที่ไดเรกตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาและทำการขยายไฟล์นั้นออกมา