รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCEG17FG
 • VPCEG16EG
 • VPCEG15EH
 • VPCEG15EG
 • VPCEG18FW
 • VPCEG18FH
 • VPCEG15EA
 • VPCEG17FA
 • VPCEG15EN
 • VPCEG18FG
 • VPCEG17FH
 • VPCEG18FA

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • ME Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 7.0.0.1144

ขนาดของไฟล์

 • 7.3 MB

วันที่ออก

 • 2012-06-27

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ดาวน์โหลด

Please install the following drivers and applications based from the download order.

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ .exe ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้
3. ดับเบิลคลิกที่ .exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง
4. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้นเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น