รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCCB15FA
 • VPCCA16FH
 • VPCCB15FW
 • VPCCB15FH
 • VPCCB16FW
 • VPCCB16FG
 • VPCCA15FG
 • VPCCA15FW
 • VPCCA16FG
 • VPCCB17FG
 • VPCCA15FF
 • VPCCB17FW
 • VPCCB15FF
 • VPCCA16FW
 • VPCCA15FA
 • VPCCB15FG
 • VPCCA15FH

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Chipset Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 9.2.0.1019

ขนาดของไฟล์

 • 5.77 MB

วันที่ออก

 • 2011-08-04

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ดาวน์โหลด

Please install the following drivers and applications based from the download order.

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลด ไฟล์ .exe นี้ ไปยังไดเรกตอรี่ temporary หรือ download (กรุณาจำไดเรกตอรี่นี้ไว้สำหรับการอ้างอิง)
2. ไปยังไดเรกตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้
3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe นั้นเพื่อเริ่มทำการติดตั้ง
4. ทำตามตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมาและเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น