รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCZ135GG
 • VPCZ138GG
 • VPCZ135GW
 • VPCZ135GA
 • VPCZ138GW
 • VPCZ138GK
 • VPCZ136GH
 • VPCZ136GG
 • VPCZ136GW
 • VPCZ137GG
 • VPCZ138GA
 • VPCZ139GG
 • VPCZ136GA
 • VPCZ135GK
 • VPCZ139GA
 • VPCZ136GF
 • VPCZ136GK

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง SATA Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 13.2.1.5

ขนาดของไฟล์

 • 41.3562MB

วันที่ออก

 • 2010-10-01

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ดาวน์โหลด

โปรดทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิชั่นต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลดมา

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ .zip ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ ในไฟล์ .zip
3. ดับเบิลคลิกที่ .bat เพื่อเริ่มการติดตั้ง
4. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้นและเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น